Vraag & Antwoord

OS Windows

winhlp32.exe foutmelding

8 antwoorden
  • Bij het starten van de pc krijg ik de melding: Onjuiste naam voor uitvoerbaar bestand, de naam moet winhlp32.exe zijn. Ik draai win98SE Wie weet raad
  • Is zo niet te zeggen. Doe dit: Download [url=http://www.spywareinfo.com/files/startuplist.zip]StartupList[/url] Uitpakken, erop dubbelklikken, en je krijgt een tekstbestand dat een uitgebreid overzicht geeft van alles wat er zich op jouw computer afspeelt Ga naar Bewerken > Alles selecteren, kopiëer het, en laat de inhoud hier eens zien.
  • StartupList report, 23-9-02, 19:20:48 Detected: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A) * Using default options ================================================== Running processes: C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\SSDPSRV.EXE C:\WINDOWS\SLAVE.EXE C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE C:\WINDOWS\TASKMON.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\LOADQM.EXE C:\PROGRAM FILES\MICROSOFT HARDWARE\POINT32.EXE C:\PROGRAM FILES\NORTON ANTIVIRUS\NAVAPW32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\MSWHEEL.EXE C:\WINDOWS\WT\UPDATER\WCMDMGR.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\LVCOMS.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\ATICWD32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\ATITASK.EXE C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE C:\PROGRAM FILES\MICROSOFT OFFICE\OFFICE\OSA.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE C:\PROGRAM FILES\KAZAA\KAZAA.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE C:\VANALLES\STARTUPLIST.EXE -------------------------------------------------- Listing of startup folders: Shell folders Startup: [C:\WINDOWS\Start Menu\Programma's\Vanalles\Opstarten] Office Opstarten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA.EXE Reality Fusion GameCam SE.lnk = C:\WINDOWS\WINHLP32.EXE User shell folders Startup: [C:\WINDOWS\Start Menu\Programma's\Vanalles\Opstarten] Office Opstarten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA.EXE Reality Fusion GameCam SE.lnk = C:\WINDOWS\WINHLP32.EXE -------------------------------------------------- Autorun entries from Registry: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run ScanRegistry = C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun Taakcontrole = C:\WINDOWS\taskmon.exe LoadPowerProfile = Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme SystemTray = SysTray.Exe ICSDCLT = C:\WINDOWS\rundll32.exe C:\WINDOWS\SYSTEM\icsdclt.dll,ICSClient LoadQM = loadqm.exe TIPS = C:\PROGRA~1\MICROS~1\tips\mouse\tips.exe POINTER = C:\PROGRA~1\MICROS~1\point32.exe NAV Agent = C:\PROGRA~1\NORTON~1\NAVAPW32.EXE Offers = "C:\Program Files\Gator.com\OfferCompanion\Offers.exe" wcmdmgr = C:\WINDOWS\wt\updater\wcmdmgrl.exe -launch DXM6Patch_981116 = C:\WINDOWS\p_981116.exe /Q:A LVComs = C:\WINDOWS\SYSTEM\LVComS.exe StillImageMonitor = C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE AtiCwd32 = Aticwd32.exe AtiKey = Atitask.exe New.net Startup = rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~1.DLL,NewDotNetStartup -------------------------------------------------- Autorun entries from Registry: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices LoadPowerProfile = Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme SchedulingAgent = mstask.exe SSDPSRV = C:\WINDOWS\SYSTEM\ssdpsrv.exe ScriptBlocking = "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Script Blocking\SBServ.exe" -reg RA Server = C:\WINDOWS\Slave.exe -------------------------------------------------- Autorun entries from Registry: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run WEBCAMRT.EXE = -------------------------------------------------- File association entry for .EXE: HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open\command (Default) = "%1" %* -------------------------------------------------- File association entry for .COM: HKEY_CLASSES_ROOT\comfile\shell\open\command (Default) = "%1" %* -------------------------------------------------- File association entry for .BAT: HKEY_CLASSES_ROOT\batfile\shell\open\command (Default) = "%1" %* -------------------------------------------------- File association entry for .PIF: HKEY_CLASSES_ROOT\piffile\shell\open\command (Default) = "%1" %* -------------------------------------------------- File association entry for .SCR: HKEY_CLASSES_ROOT\scrfile\shell\open\command (Default) = "%1" /S -------------------------------------------------- File association entry for .HTA: HKEY_CLASSES_ROOT\htafile\shell\open\command (Default) = C:\WINDOWS\SYSTEM\MSHTA.EXE "%1" %* -------------------------------------------------- Enumerating Active Setup stub paths: HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components [{89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383}] StubPath = rundll32.exe advpack.dll,UserInstStubWrapper {89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383} [PerUser_LinkBar_URLs] StubPath = C:\WINDOWS\COMMAND\sulfnbk.exe /L [{44BBA840-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}] StubPath = rundll32.exe advpack.dll,UserInstStubWrapper {44BBA840-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C} [{7790769C-0471-11d2-AF11-00C04FA35D02}] StubPath = rundll32.exe advpack.dll,UserInstStubWrapper {7790769C-0471-11d2-AF11-00C04FA35D02} [{9EF0045A-CDD9-438e-95E6-02B9AFEC8E11}] StubPath = C:\WINDOWS\SYSTEM\updcrl.exe -e -u C:\WINDOWS\SYSTEM\verisignpub1.crl -------------------------------------------------- Load/Run keys from C:\WINDOWS\WIN.INI: load= run= -------------------------------------------------- Shell & screensaver key from C:\WINDOWS\SYSTEM.INI: Shell=Explorer.exe SCRNSAVE.EXE=C:\WINDOWS\FISH.SCR -------------------------------------------------- Checking for EXPLORER.EXE instances: C:\WINDOWS\Explorer.exe: PRESENT! C:\Explorer.exe: not present C:\WINDOWS\Explorer\Explorer.exe: not present C:\WINDOWS\System\Explorer.exe: not present C:\WINDOWS\System32\Explorer.exe: not present C:\WINDOWS\Command\Explorer.exe: not present -------------------------------------------------- C:\WINDOWS\WININIT.INI listing: (Created 23/9/2002, 18:39:12) [rename] nul=C:\WINDOWS\TEMP\~ef7194.tmp -------------------------------------------------- C:\WINDOWS\WININIT.BAK listing: (Created 23/9/2002, 16:1:24) [rename] nul=C:\WINDOWS\TEMP\~ef7194.tmp nul=C:\WINDOWS\TEMP\~ef7194.tmp -------------------------------------------------- C:\AUTOEXEC.BAT listing: mode con codepage prepare=((850) C:\WINDOWS\COMMAND\ega.cpi) mode con codepage select=850 SET BLASTER=A220 I5 D1 T4 -------------------------------------------------- C:\CONFIG.SYS listing: device=C:\WINDOWS\COMMAND\display.sys con=(ega,,1) Country=031,850,C:\WINDOWS\COMMAND\country.sys -------------------------------------------------- C:\WINDOWS\DOSSTART.BAT listing: REM DOS MOUSE DRIVER ADDED BY MICROSOFT INTELLIPOINT MOUSE SETUP LH C:\PROGRA~1\MICROS~1\MOUSE\mouse.exe C:\WINDOWS\SETUPDS.EXE /S -------------------------------------------------- Checking for superhidden extensions: .lnk: HIDDEN! (arrow overlay: yes) .pif: HIDDEN! (arrow overlay: yes) .exe: not hidden .com: not hidden .bat: not hidden .hta: not hidden .scr: not hidden .shs: HIDDEN! .shb: HIDDEN! .vbs: not hidden .vbe: not hidden .wsh: not hidden .scf: HIDDEN! (arrow overlay: NO!) .url: HIDDEN! (arrow overlay: yes) .js: not hidden .jse: not hidden -------------------------------------------------- Enumerating Browser Helper Objects: BabeIE - C:\PROGRAM FILES\COMMONNAME\TOOLBAR\BABEIE.DLL - {A6475E6B-3C2E-4B1F-82FD-8F1C0B1D8AD0} Activater - C:\PROGRAM FILES\COMMONNAME\TOOLBAR\CNBARIE.DLL - {1E1B2879-88FF-11D2-8D96-D7ACAC95951F} NAV Helper - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} (no name) - C:\PROGRAM FILES\DAP\DAPIEBAR.DLL (file missing) - {0096CC0A-623C-4829-AD9C-19AF0DC9D8FE} (no name) - C:\Program Files\NewDotNet\newdotnet4_50.dll - {4A2AACF3-ADF6-11D5-98A9-00E018981B9E} -------------------------------------------------- Enumerating Task Scheduler jobs: Toepassing Optimalisatie Start.job Symantec NetDetect.job -------------------------------------------------- Enumerating Download Program Files: [CV3 Class] InProcServer32 = C:\WINDOWS\SYSTEM\WUV3IS.DLL CODEBASE = http://windowsupdate.microsoft.com/R922/V31Controls/x86/w98/nl/actsetup.cab [{BD11A280-2E73-11CF-B6CF-00AA00A74DAF}] CODEBASE = http://images.bonzi.com/freebuddy/wd/bbsetupkaa.exe [{00000161-0000-0010-8000-00AA00389B71}] CODEBASE = http://codecs.microsoft.com/codecs/i386/msaudio.cab [plug Class] InProcServer32 = C:\WINDOWS\DOWNLO~1\CHARGI~1.DLL CODEBASE = http://dist02.chargitdial.com/chargitplug.dll [WildTangent Control] InProcServer32 = C:\WINDOWS\WT\WEBDRIVER\WEBDRIVER.DLL CODEBASE = http://www.wildtangent.com/install/wdriver/generic/wtwdinst.cab [CamImage Class] InProcServer32 = C:\WINDOWS\DOWNLOADED PROGRAM FILES\AXISCAMCONTROL.OCX CODEBASE = http://www.axis.com/products/camera_servers/AxisCamControl.ocx [Google Activate] InProcServer32 = C:\WINDOWS\DOWNLOADED PROGRAM FILES\CONFLICT.2\GOOGLENAV.DLL CODEBASE = http://toolbar.google.com/data/nl/deleon/1.1.62-deleon/GoogleNav.cab [Shockwave Flash Object] InProcServer32 = C:\WINDOWS\SYSTEM\MACROMED\FLASH\FLASH.OCX CODEBASE = http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab [YInstStarter Class] InProcServer32 = C:\WINDOWS\DOWNLOADED PROGRAM FILES\YINSTHELPER.DLL CODEBASE = http://download.yahoo.com/dl/installs/yinst.cab [YahooYMailTo Class] InProcServer32 = C:\WINDOWS\DOWNLOADED PROGRAM FILES\YMMAPI.DLL CODEBASE = http://us.dl1.yimg.com/download.yahoo.com/dl/installs/essentials/ymmapi_0727.dll -------------------------------------------------- End of report, 10.169 bytes Report generated in 1,985 seconds StartupList version: 1.32.0 Started from: C:\VANALLES\STARTUPLIST.EXE Command line options: /verbose - to add additional info on each section /complete - to include empty sections and unsuspicious data /force9x - to include Win9x-only startups even if running on WinNT /forcent - to include WinNT-only startups even if running on Win9x /forceall - to include all Win9x and WinNT startups, regardless of platform /history - to list version history only
  • Je hebt een backdoor Trojan en een vreselijke hoop spyware en andere troep, waar we eerst vanaf moeten. De oorzaak van je foutmelding kan er overigens óók best bijzitten. Dit is overigens de trojan: http://www.avp.ch/avpve/trojan/backdoor/ra.stm Ga naar Start > Uítvoeren > Msconfig, en haal het vinkje weg bij de volgende regels op het tabblad 'Opstarten: LoadQM = loadqm.exe Offers = "C:\Program Files\Gator.com\OfferCompanion\Offers.exe" wcmdmgr = C:\WINDOWS\wt\updater\wcmdmgrl.exe -launch New.net Startup = rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~1.DLL,NewDotNetStartup SSDPSRV = C:\WINDOWS\SYSTEM\ssdpsrv.exe RA Server = C:\WINDOWS\Slave.exe Klik OK, sluit Msconfig, maar start nog NIET opnieuw op. Nu download je [url=http://www.definitivesolutions.com/bhodemon.htm]BHODemon[/url], start het programma en vind de volgende BHOs: CNBarIE.dll , BabeIE.dll, en newdotnet4_50.dll. Klik achtereenvolgens elk van de drie BHOs aan, klik op 'details', en nu in "Select new Status" '[b:9c1a75988b]disabled[/b:9c1a75988b]' aanvinken. Klik op 'OK', sluit het programma, en start NU even opnieuw op. Download nu [url=http://security.kolla.de/]Spybot - Search & Destroy[/url] Het is een programma dat zoekt naar spyware, dialers, keyloggers en andere ellende. Eerst op de Online tab alle updates downloaden en installeren BEHALVE de 1.0 Program update; die heb je namelijk al. En uiteraard de onnodige talen óók links laten liggen.. Op die zaken kun je overigens rechtsklikken en 'exclude' kiezen, zodat ze bij de volgende keer updaten niet nog eens voorbijkomen. Vervolgens op de Settings (Instellingen) tab > File Sets, 'System Internals' en 'Tracks' uitvinken. Die zijn voor dit doel onnodig, en compliceren de boel alleen maar. Vervolgens scannen, en SB alles laten verwijderen. Het programma maakt automatisch backups aan.. Het is een hele lijst, maar het moet even gebeuren. Succes,
  • wel veel rotzooi verwijderd, maar de foutmeldsing blijft komen, helaas. Toch bedankt voor je moeite
  • Sorry, niet goed gekeken. Deze is er óók nog, en dat moet hem zijn: [b:8cf6d11c85]Reality Fusion GameCam SE.lnk = C:\WINDOWS\WINHLP32.EXE[/b:8cf6d11c85] Ga terug naar Msconfig/Opstarten, en haal het vinkje daar ook weg. KLik OK, start opnieuw op, wég foutmelding (hoop ik).
  • DAt was'm. Heel erg bedankt. Eindelijk van die vervelende melding af Greetz
  • Geen dank. :) En daarnaast hebben we nog een hoop eigenlijk veel grotere rotzooi gevonden, dus dat is mooi meegenomen! :D

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.