Vraag & Antwoord

OS Windows

windows xp zelfinstalleerend???

6 antwoorden
  • ik heb het volgende in m'n unattend.txt staan: [code:1:3791a16544] ;SetupMgrTag [Data] AutoPartition=1 MsDosInitiated="0" UnattendedInstall="Yes" [Unattended] UnattendMode=FullUnattended OemSkipEula=Yes OemPreinstall=No TargetPath=\WINDOWS [GuiUnattended] AdminPassword="Mijn Wachtwoord" EncryptedAdminPassword=NO OEMSkipRegional=1 TimeZone=95 OemSkipWelcome=1 [UserData] ProductID=xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx FullName="Mijn Naam" OrgName="-" ComputerName=mijnPC [Display] BitsPerPel=32 Xresolution=1600 YResolution=1200 [RegionalSettings] LanguageGroup=1 Language=00000413 [Identification] JoinWorkgroup=workgroup [Networking] InstallDefaultComponents=No [NetAdapters] Adapter1=params.Adapter1 [params.Adapter1] INFID=* [NetClients] MS_MSClient=params.MS_MSClient [NetServices] MS_SERVER=params.MS_SERVER [NetProtocols] MS_TCPIP=params.MS_TCPIP MS_NWIPX=params.MS_NWIPX MS_NetBEUI=params.MS_NetBEUI [params.MS_TCPIP] DNS=No UseDomainNameDevolution=No EnableLMHosts=Yes AdapterSections=params.MS_TCPIP.Adapter1 [params.MS_TCPIP.Adapter1] SpecificTo=Adapter1 DHCP=No IPAddress=10.0.0.149 SubnetMask=255.0.0.0 DefaultGateway=255.0.0.0 WINS=No NetBIOSOptions=0 [params.MS_NWIPX] VirtualNetworkNumber=00000000 AdapterSections=params.MS_NWIPX.Adapter1 [params.MS_NWIPX.Adapter1] SpecificTo=Adapter1 PktType=0xFF NetworkNumber=00000000 [Branding] BrandIEUsingUnattended=Yes [Proxy] Proxy_Enable=0 Use_Same_Proxy=0 [GuiRunOnce] Command0="copy c:\wpa.dbl d:\windows\system32" [/code:1:3791a16544] nou heb ik 2 vragen a installeerd windows nu automatisch op d: of moet ik daarvoor nog iets aanpassen??? en b is het commando goed dat ik bij runonce heb gebruikt????? dit doe ik omdat dan win xp automatisch is geregistreerd) inhoud unattend.bat: [code:1:3791a16544] @rem SetupMgrTag @echo off rem rem Dit is een voorbeeldbatchscript dat door de wizard Installatiebeheer is gegenereerd. rem Als dit script is verplaatst van de locatie waar het is gemaakt, dient het mogelijk te worden aangepast. rem set AnswerFile=.\unattend.txt set SetupFiles=F:\i386 F:\i386\winnt32 /s:%SetupFiles% /unattend:%AnswerFile% [/code:1:3791a16544] [edit by speedy - even de produktcode weggehaald]
  • Als ij jou was zou ik met onmiddelijke ingang het 4e blok weghallen Daar staat je product ID!! 8) :o
  • En om de vraag te beantwoorden: Onder [Unattended] even toevoegen: TargetDrive=D: OEMPnPDriversPath=Drivers\Audio;Drivers\Display DriverSigningPolicy=Ignore NoWaitAfterTextMode=1 NoWaitAfterGUIMode=1 DisableDynamicUpdates=Yes Wordt XP op D: geinstalleerd, kun je op de source CD onder i386\$oem$\$1\drivers in de Audio en Display dirs evt. extra drivers plaatsen die met de unattended automatisch geinstalleerd moeten worden zonder de bevestiging dat de drivers MS 'signed' moeten zijn. DisableDynamicUpdates voorkomt dat de setup tijdens de installatie op een verbinding met het internet probeert te maken voor evt. updates.
  • [quote:f4168aaad3="Ruud de Wit"]En om de vraag te beantwoorden: Onder [Unattended] even toevoegen: TargetDrive=D: OEMPnPDriversPath=Drivers\Audio;Drivers\Display DriverSigningPolicy=Ignore NoWaitAfterTextMode=1 NoWaitAfterGUIMode=1 DisableDynamicUpdates=Yes Wordt XP op D: geinstalleerd, kun je op de source CD onder i386\$oem$\$1\drivers in de Audio en Display dirs evt. extra drivers plaatsen die met de unattended automatisch geinstalleerd moeten worden zonder de bevestiging dat de drivers MS 'signed' moeten zijn. DisableDynamicUpdates voorkomt dat de setup tijdens de installatie op een verbinding met het internet probeert te maken voor evt. updates.[/quote:f4168aaad3] dus ik moet dit letterlijk eronderzetten??? en vanuit waar moet ik het gemaakte bat bestand uitvoeren????? gewoon vanuit win 98?? (heb een dualboot systeem) en als ik de creative audio drivers en de nvidia detonators wil installeren hoef ik alleen een cd te bakken met die drivers in de goede map????? zo ja hoe doe ik dat dan??? en werkt dit???: [GuiRunOnce] Command0="copy c:\wpa.dbl d:\windows\system32"
  • Ja, letterlijk onder [unattended] erbij zetten (niet het commentaar natuurlijk). Als je het .bat bestand vanuit win98 wilt uitvoeren moet je unattended.txt wel in de dir staan van waaruit je de bat file aanroept. Om de drivers mee te kunnen installeren moet je OemPreInstall op Yes zetten. Onder de I386 dir moet de dir $OEM$ staan met daaronder de dir $1 en daar weer onder de DRIVERS dir en etc. etc., dus: I386 -----$OEM$ -------------$1 ----------------DRIVERS ---------------------------AUDIO ---------------------------DISPLAY Of het copy command werkt tijdens de unattended, durf ik niet te zeggen. Je kunt het echter ook in een speciale unattended dir zetten, zodat het tijdens de copy fase megenomen wordt. Maak onder de $OEM$ een $$ dir aan, en daaronder weer een SYSTEM32 dir met daarin het wpa.dbl bestand
  • uhhm nog een paar vraagjes kan ik: a voor m'n audio drivers gewoon de drivers van de cd pakken in de wdmdrv dir???? (D:\audio_XP\Nederlnd\wdmdrv) of moet ik daar iets anders doen (ik heb een sb live 5.1 player)en B hoe kom ik aan de detonator drivers???? ik heb wel het exe ged!(ik neem dus aan dat ik geen exe in de map kan zetten)

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.