Vraag & Antwoord

OS Linux

syslog in FC4 logged niets (meer)

Anoniem
None
32 antwoorden
 • Loging naar console enabled, syslog herstart, er wordt niks meer gelogd (niet naar console, niet naar /var/log/meesages /var/log/secure.

  Service syslog gestopt, syslogd en klogd gestart, er wordt weer gelogd naar /var/log/messages en /var/log/console
 • In rc.local al een wait gezet van bijvoorbeeld 2 minuten en dan een restart van syslogd gedaan?

  Heb je tenminste een (niet supersterk, maar) werkende optie.
 • [quote:e2d7c2a14f="MrLeeJohn"]In rc.local al een wait gezet van bijvoorbeeld 2 minuten en dan een restart van syslogd gedaan?

  Heb je tenminste een (niet supersterk, maar) werkende optie.[/quote:e2d7c2a14f]
  Ik kan een restart doen van syslog, of een restart van syslogd én klogd, ik neem aan dat je dan de laatste 2 bedoelt….
 • probeer dit eens?:
  [quote:5a8f54f132="/etc/sysconfig/syslog"]
  SYSLOGD_OPTIONS="-m 0
  KLOGD_OPTIONS="-2"
  [/quote:5a8f54f132]
 • [quote:3fac4d7227="KayJay"]probeer dit eens?:
  [quote:3fac4d7227="/etc/sysconfig/syslog"]
  SYSLOGD_OPTIONS="-m 0
  KLOGD_OPTIONS="-2"
  [/quote:3fac4d7227][/quote:3fac4d7227]
  Als ik beide handmatig start met de opgegeven opties, blijft alles goed werken, als ik de deamons start door "service syslog start", gaat het weer fout.
 • misschien dat het init script de pid file niet mag wegschrijven oid?
 • [quote:b593020bd4="KayJay"]misschien dat het init script de pid file niet mag wegschrijven oid?[/quote:b593020bd4]
  Als dat zo zou zijn, dan zou de service toch ook niet starten, of zie ik dat verkeerd? Als ik de status van de service syslog opvraag, zijn syslogd en klogd gewoon gestart……Ik denk dat ik er gewoon mee moet leven dat in geval van sporadische reboot, ik de syslogd en klogd met de hand ffies opstart…..
 • niet echt… de pid file wordt middels touch via het init script in bijv /var/lock/subsys gemikt.

  advies: loop /etc/init.d/syslog even door en lees het script uit..
 • Dit is mijn /etc/init.d/syslog, maar heb hier nooit wat in gewijzigd, van een hoop zaken durf ik ook niet te zeggen of die goed zijn.
  [code:1:5aef8aebe3]
  #!/bin/bash
  #
  # syslog Starts syslogd/klogd.
  #
  #
  # chkconfig: 2345 12 88
  # description: Syslog is the facility by which many daemons use to log \
  # messages to various system log files. It is a good idea to always \
  # run syslog.
  ### BEGIN INIT INFO
  # Provides: $syslog
  ### END INIT INFO

  # Source function library.
  . /etc/init.d/functions

  [ -f /sbin/syslogd ] || exit 0
  [ -f /sbin/klogd ] || exit 0

  # Source config
  if [ -f /etc/sysconfig/syslog ] ; then
  . /etc/sysconfig/syslog
  else
  SYSLOGD_OPTIONS="-m 0"
  KLOGD_OPTIONS="-2"
  fi

  RETVAL=0

  umask 077

  start() {
  echo -n $"Starting system logger: "
  daemon syslogd $SYSLOGD_OPTIONS
  RETVAL=$?
  echo
  echo -n $"Starting kernel logger: "
  daemon klogd $KLOGD_OPTIONS
  echo
  [ $RETVAL -eq 0 ] && touch /var/lock/subsys/syslog
  return $RETVAL
  }
  stop() {
  echo -n $"Shutting down kernel logger: "
  killproc klogd
  echo
  echo -n $"Shutting down system logger: "
  killproc syslogd
  RETVAL=$?
  echo
  [ $RETVAL -eq 0 ] && rm -f /var/lock/subsys/syslog
  return $RETVAL
  }
  rhstatus() {
  status syslogd
  status klogd
  }
  restart() {
  stop
  start
  }

  case "$1" in
  start)
  start
  ;;
  stop)
  stop
  ;;
  status)
  rhstatus
  ;;
  restart|reload)
  restart
  ;;
  condrestart)
  [ -f /var/lock/subsys/syslog ] && restart || :
  ;;
  *)
  echo $"Usage: $0 {start|stop|status|restart|condrestart}"
  exit 1
  esac

  exit $?
  [/code:1:5aef8aebe3]
 • echo -n $"Starting system logger: "
  daemon syslogd $SYSLOGD_OPTIONS
  RETVAL=$?
  echo
  echo -n $"Starting kernel logger: "
  daemon klogd $KLOGD_OPTIONS
  echo
  [ $RETVAL -eq 0 ] && touch /var/lock/subsys/syslog
  return $RETVAL
  Dit is het stuk wat wordt uitgevoerd tijdens het opstarten van je systeem.
  Uiteraard worden de variablelen gehaald uit /etc/sysconfig/syslog en de retval is 0 (zie init script)

  Als de daemons succesvol zijn gestart dan wordt in /var/lock/subys een leeg bestaand genaamd syslog aangemaakt middels touch.

  /etc/init./d/syslog status controleerd enkel of dit bestand er staat en of er eventueel in /var/pid oid een pid file aanwezig is.
 • Ok, duidelijk. Ik kan als root in de subsys-dir dmv touch een testbestand aanmaken, dus dat kan, ik zal het systeem eens hertarten met de syslog service aan en kijken of de syslog-bestand wordt aangemaakt.
 • Yeps, syslog is gewoon aanwezig na een reboot…………

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.