Vraag & Antwoord

OS Linux

AVM FRITZ!Card DSL (PCI) werkend krijgen in Mandriva 10.1

Anoniem
None
16 antwoorden
 • Een vriend van mij heb ik enthousiast gemaakt voor Mandriva. Hij heeft aan de hand van mijn beschrijvingen Mandriva 10.1 geistalleerd. Maar het lukt niet om internet verbinding in te stellen met zijn [b:fa740dbe07]AVM FRITZ!Card DSL[/b:fa740dbe07] (PCI insteekkaart). Het gaat om het instellen van een ADSL verbinding.

  Ik ben al zo ver gekomen dat ik de FRITZ!Card DSL CAPI Driver Version 03.11.07 heb gevonden op http://www.avm.de/Linux/index.php3. Voor de Fritz!Card DSL (pci interne Adsl / ISDN modem) heb ik gedownload: [b:fa740dbe07]fcdsl-suse93-3.11-07.tar.gz.[/b:fa740dbe07]
  Nadat ik deze heb uitgepakt krijg ik een map genaamd FRITZ.
  In de Map Fritz zitten de volgende mappen en bestanden:

  map lib
  map src
  CAPI20_Errormessages.txt
  compile-help-english.txt
  compile-help-german.txt
  fcdsl1.ko
  fcdsl2.ko
  ID
  install
  install.card
  install.checks
  install.main
  install_passive-d.html
  install_passive-e.html
  install.post
  install.pre
  install.system
  install.pre
  install.system
  licence.txt
  Logo_CAPI4Linux.jpg
  Makefile

  Wat ik nu begrijp is dat ik de Console moet openen en via su inlog als root. Er staat dan:
  [b:fa740dbe07][root@localhost naam]#[/b:fa740dbe07]
  Daarachter type ik dan: [b:fa740dbe07]make install [/b:fa740dbe07]<enter>
  Is dit de goede methode en is dat de manier om de Fritz!Card DSL drivers te installeren?

  Maar nu??

  Moet ik nu ook nog de capi4k-utils installeren. Te downloaden op ftp://ftp.in-berlin.de/pub/capi4linux/ Na uitpakken hou ik een map capi4k-utils over. In deze map zitten:

  map avmb1
  map capi20
  map capifax
  map capiinfo
  map capiinit
  map pppdcapiplugin
  map rcapid
  map scripts
  Makefile

  Maar nu weet ik het echt niet meer. Zijn deze capi4linux drivers nodig om de Frtiz!Card DSL (interne PCI , ADSL / ISDN modem) te laten werken. En hoe doe ik dat dan want als ik capi4linux uitpak zie ik allemaal mappen zoals hierboven vermeld?

  En als nu dit ook werkt hoe kan ik dan de gebruikersnaam en het wachtwoord van de ADSL verbinding opgeven om alles te laten werken?

  Hans[b:fa740dbe07][/b:fa740dbe07]
 • herkent de kernel de kaart ?
 • Ja de kaart wordt wel door linux herkent

  Hans
 • Om een tar bestand te installeren is de gebruikelijke volgorde[code:1:30b007c59f]tar -xvzf <bestand>.tar.gz
  su <enter>
  Password: <enter>
  cd <naam aangemaakte map>
  make
  make install[/code:1:30b007c59f]Probeer het eens op deze manier, grote kans dat het gaat werken.

  Groet, M.V. Wesstein
 • Ga dit zeker proberen. Dus die stappen moet ik doen voor
  1. [b:d6426deeb3]fcdsl-suse93-3.11-07.tar.gz[/b:d6426deeb3]

  en als dit gelukt is doorgaan met
  2. [b:d6426deeb3]capi4k-utils-2005-07-18.tar.gz[/b:d6426deeb3]

  Eerst dus uitpakken en dan dus inloggen als root en dan via cd naar de desbetreffende map bladeren. En dan vervolgens eerst het commando: [b:d6426deeb3] make [/b:d6426deeb3]<enter>
  Gevolgd door: [b:d6426deeb3]make install[/b:d6426deeb3]<enter>


  Alleen bij de map[b:d6426deeb3] capi4k-utils [/b:d6426deeb3]zitten daarin weer veel mappen. nl:
  avmb1
  capi20
  capifax
  capiinfo
  capiinit
  pppdcapiplugin
  rcapid
  scripts
  Makefile (dit is geen map)

  Zou bij de map [b:d6426deeb3]capi4k-utils[/b:d6426deeb3] en dan[b:d6426deeb3] make[/b:d6426deeb3] en dan [b:d6426deeb3]make install[/b:d6426deeb3] als die aparte mappen geinstalleerd worden of moet ik elke hierboven genoemde mappen via [b:d6426deeb3]make[/b:d6426deeb3] en dan [b:d6426deeb3]make install[/b:d6426deeb3] installeren?

  Zodra ik bij mijn vriend langs ga probeer ik het uit.

  Hans[b:d6426deeb3][/b:d6426deeb3]
 • [quote:74ffb4106e="M.V. Wesstein"]Om een tar bestand te installeren is de gebruikelijke volgorde[code:1:74ffb4106e]tar -xvzf <bestand>.tar.gz
  su <enter>
  Password: <enter>
  cd <naam aangemaakte map>
  make
  make install[/code:1:74ffb4106e]Probeer het eens op deze manier, grote kans dat het gaat werken.

  Groet, M.V. Wesstein[/quote:74ffb4106e]

  het is toch

  ./configue && make && make install ?
 • De driver is voor Suse en niet voor Mandriva, dus ik betwijfel of dit gaat werken.
  Verder staat er ook op de ftp site een bestand info.txt, hierin staat:
  [quote:bb3c798d58]Install the software from this dirctory according to the installation instructions
  in the files "INSTALL_PASSIVE-d.HTML" / "INSTALL_PASSIVE-e.HTML" [/quote:bb3c798d58]

  Suc6 en ik hoop dat het gaat werken
 • [quote:68b751aacf="windowsXP-PRO"]./configue && make && make install ?[/quote:68b751aacf]

  Als er een autoconf bestand aanwezig is wel. :wink:
 • ok,

  duidelijk
 • Lukt mij nog steeds niet om de internet verbinding op te zetten voor deze Mandriva 2005LE installatie.

  Ik zou graag hulp willen hebben bij het installeren van de AVM Fritz!Card DSL (PCI)kaart want ik heb het geprobeerd maar ik kom er niet uit. Als ik de gedownloade drivers uitpak hou ik een map fritz over. Wat daar in zit heb ik hierboven aangegeven. Als ik als root naar deze map navigeer en dan "make" en "make install" gebeurt er wel wat en krijg ik zo te zien een aantal keuzes voor geschoteld maar ik heb geen idee hoe nu verder? Graag hulp want het zou zonde zijn als een nieuwe enthousiasteling voor Mandriva nu al meteen weer afhaakt zonder dat hij gezien heeft wat het werkelijk is.

  Hieronder heb ik de commando en antwoorden uit de console gekopieerd. Hoop dat iemand duidelijk is wat nu verder.
  En als het gelukt is hoe en waar kan je dan de gebruikersnaam en het wachtwoord voor deze ADSL verbinding invullen zodat de internetverbinding werkt.

  Hans

  ——————————–

  [root@localhost fritz]# make
  make -C src
  make[1]: Entering directory `/home/peter/fritz/src'
  mkdir -p /var/lib/fritz
  make -C /lib/modules/2.6.11-6mdk/build SUBDIRS=/home/peter/fritz/src modules
  make: *** /lib/modules/2.6.11-6mdk/build: No such file or directory. Stop.
  make: Entering an unknown directorymake: Leaving an unknown directorymake[1]: *** [fcdsl.o] Fout 2
  make[1]: Leaving directory `/home/peter/fritz/src'
  make: *** [src/fcdsl.ko] Fout 2


  [root@localhost fritz]# make install
  make -C src
  make[1]: Entering directory `/home/peter/fritz/src'
  make -C /lib/modules/2.6.11-6mdk/build SUBDIRS=/home/peter/fritz/src modules
  make: *** /lib/modules/2.6.11-6mdk/build: No such file or directory. Stop.
  make: Entering an unknown directorymake: Leaving an unknown directorymake[1]: *** [fcdsl.o] Fout 2
  make[1]: Leaving directory `/home/peter/fritz/src'
  make: *** [src/fcdsl.ko] Fout 2


  [root@localhost fritz]# make -C
  make: option requires an argument – C
  Gebruik: make [opties] [doel] …
  Opties:
  -b, -m Ignored for compatibility.
  -B, –always-make Unconditionally make all targets.
  -C DIRECTORY, –directory=DIRECTORY
  Change to DIRECTORY before doing anything.
  -d Print lots of debugging information.
  –debug[=FLAGS] Print various types of debugging information.
  -e, –environment-overrides
  Environment variables override makefiles.
  -f FILE, –file=FILE, –makefile=FILE
  Read FILE as a makefile.
  -h, –help Print this message and exit.
  -i, –ignore-errors Ignore errors from commands.
  -I DIRECTORY, –include-dir=DIRECTORY
  Search DIRECTORY for included makefiles.
  -j [N], –jobs[=N] Allow N jobs at once; infinite jobs with no arg.
  -k, –keep-going Keep going when some targets can't be made.
  -l [N], –load-average[=N], –max-load[=N]
  Don't start multiple jobs unless load is below N.
  -n, –just-print, –dry-run, –recon
  Don't actually run any commands; just print them.
  -o FILE, –old-file=FILE, –assume-old=FILE
  Consider FILE to be very old and don't remake it.
  -p, –print-data-base Print make's internal database.
  -q, –question Run no commands; exit status says if up to date.
  -r, –no-builtin-rules Disable the built-in implicit rules.
  -R, –no-builtin-variables Disable the built-in variable settings.
  -s, –silent, –quiet Don't echo commands.
  -S, –no-keep-going, –stop
  Turns off -k.
  -t, –touch Touch targets instead of remaking them.
  -v, –version Print the version number of make and exit.
  -w, –print-directory Print the current directory.
  –no-print-directory Turn off -w, even if it was turned on implicitly.
  -W FILE, –what-if=FILE, –new-file=FILE, –assume-new=FILE
  Consider FILE to be infinitely new.
  –warn-undefined-variables Warn when an undefined variable is referenced.

  This program built for i586-mandrake-linux-gnu
  Report bugs to <bug-make@gnu.org>
 • Heb je de kernel sources wel geinstalleerd? Anders kun je geen kernel modules maken.
 • Zou best een kunnen, maar waar kan ik deze kernel source vinden. Ik werk namelijk met de vrij beschikbare Mandriva 2005LE versie. Of staan de kerneldriver modules voor deze AVM Fritz!Card DSL (PCI) kaart (ISDN en ADSL) ook op deze vrij beschikbare Mandriva 2005 LE DVD. Wij kwamen bij het Mandriva Configuratie scherm bij Netwerk wel de ISDN opties van deze kaart tegen. Maar het gaat hier om de ADSL opties van deze kaart geinstalleerd te krijgen en dat lukt tot nu toe nog niet?

  Hans
 • [quote:56a4db81d5=" honingbij"]Zou best een kunnen, maar waar kan ik deze kernel source vinden. [/quote:56a4db81d5] Deze staat op de Mandriva dvd, en kun je installeren via rpmdrake. Je vind 'm door in het veld zoeken te typen: kernel-source

  [quote:56a4db81d5=" honingbij"]Ik werk namelijk met de vrij beschikbare Mandriva 2005LE versie. Of staan de kerneldriver modules voor deze AVM Fritz!Card DSL (PCI) kaart (ISDN en ADSL) ook op deze vrij beschikbare Mandriva 2005 LE DVD.[/quote:56a4db81d5] Dat weet ik niet. Maar als je via rpmdrake in het veld zoeken typt: fcdsl

  Als er niets wordt gevonden, dan zou je Mandriva 2006 DVD/CD's kunnen bestellen bij Alfred Munnikes. Zie ook de Linux FAQ.
 • Via het Mandriva Configuratie centrum kwamen er geen resultaten voor fcdsl. Hoe kan je zien of deze drivers toch op de installatie DVD Mandriva 2005LE staat.

  Ik heb in ieder geval bij munnikes besteld
  1 X Mandriva 2006 (i586) DVD +
  1 X Mandriva 2006 (i586) Contrib 2DVD's

  Ik dacht zelf dat deze op CD of DVD nog niet verkrijgbaar waren?
  Hoe groot is nu de kans dat als ik Mandriva 2006 installeer dat nu wel meteen de drivers voor deze AVM Fritz!Card DSL (PCI Kaart) worden geinstalleerd? Moet het dan wel lukken?

  Hans
 • [quote:e51b940ea6=" honingbij"]Hoe groot is nu de kans dat als ik Mandriva 2006 installeer dat nu wel meteen de drivers voor deze AVM Fritz!Card DSL (PCI Kaart) worden geinstalleerd?[/quote:e51b940ea6] Dat weet ik niet. Maar ik had ook die Mandriva 2006 (i586) DVD en die Mandriva 2006 (i586) Contrib 2DVD's gekocht bij Munnikes. Op die Mandriva 2006 installation DVD staat in ieder geval
  [code:1:e51b940ea6]
  jolo@ubuntu:/media/cdrom/Modules$ ls | grep fcdsl-kernel
  fcdsl-kernel-2.6.12-12mdk-3.11.07-1mdk.i586.rpm
  fcdsl-kernel-2.6.12-12mdk-i586-up-1GB-3.11.07-1mdk.i586.rpm
  fcdsl-kernel-2.6.12-12mdk-i686-up-4GB-3.11.07-1mdk.i586.rpm
  fcdsl-kernel-2.6.12-12mdksmp-3.11.07-1mdk.i586.rpm
  fcdsl-kernel-2.6.12-12mdkxen0-3.11.07-1mdk.i586.rpm
  fcdsl-kernel-2.6.12-12mdkxenU-3.11.07-1mdk.i586.rpm
  jolo@ubuntu:/media/cdrom/Modules$
  [/code:1:e51b940ea6] en
  [code:1:e51b940ea6]
  jolo@ubuntu:/media/cdrom/Dkms$ ls | grep fcdsl
  dkms-fcdsl2-3.11.07-1mdk.noarch.rpm
  dkms-fcdsl-3.11.07-1mdk.noarch.rpm
  dkms-fcdslsl-3.11.07-1mdk.noarch.rpm
  dkms-fcdslslusb-3.11.05-1mdk.noarch.rpm
  dkms-fcdslusb2-3.11.07-1mdk.i586.rpm
  dkms-fcdslusb-3.11.07-1mdk.i586.rpm
  dkms-fcdslusba-3.11.05-1mdk.noarch.rpm
  jolo@ubuntu:/media/cdrom/Dkms$
  [/code:1:e51b940ea6]
 • Hartstikke bedankt voor de antwoorden. Dat zit er goed uit dat het met de 2006 versie moet lukken. Dus ik wacht tot de 2006 versie binnen is en dan probeer ik het opnieuw.

  Groeten Hans

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.