Vraag & Antwoord

OS Linux

[Debian] Map toegankelijk maken voor <domein.nl>\naam

Ik loop tegen het volgende probleem aan. Ik heb een VPS met daarop Debian geinstalleerd. Apache\FTP\MySQL\Subversion werken allemaal probleemloos, maar ik wil nog iets toevoegen wat mij niet helemaal lukt. Wat is mijn plan; Ik wil al mijn setup's van handige programma's op mijn server zetten, zodat ik die overal kan aanspreken als ik die nodig heb, en zodoende niet hoeft te zeulen met USB sticks die je toch kwijtraakt. Maar ik wil deze niet in de map \var\www\map\met\install\ hebben, maar gewoon in \var\software. Deze wil ik dan kunnen benaderen met mijndomein.nl\software. Volgens mij moet dit ook gewoon kunnen, en ik heb al een mooi begin, maar ik strand bij het toekennen van de rechten. In /etc/apache2/sites-enabled heb ik een bestand staan met het volgende. [code:1:3b8b228115] Alias /software /var/software <VirtualHost *:80> ServerAdmin webmaster@localhost DocumentRoot /var/software/ <Directory /> Options FollowSymLinks AllowOverride None </Directory> <Directory /var/software> Options Indexes FollowSymLinks MultiViews AuthType Basic AuthName "Software Setups Download Center" AuthUserFile /var/software/.htpasswd Require valid-user AllowOverride None Order allow,deny allow from all </Directory> ErrorLog /var/software/error.log # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit, # alert, emerg. LogLevel debug # CustomLog /var/softare/access.log combined [/code:1:3b8b228115] Nu wordt ik ook wel goed doorgestuurd naar de map volgens mij (als ik software verander in soft dan krijg ik een 'not found' in de browser, maar nu krijg ik 403 Forbidden fout. Ik krijg ook nog geen dialoogvenster waar ik mijn wachtwoord in moet voeren, dus daarvoor gaat het al ergens mis. Kan iemand een tip geven, wat ik nog moet veranderen?

Anoniem
Johnny321