Vraag & Antwoord

OS Linux

[ RH8 - iptables] - Met hele LAN internet op...

Anoniem
water
5 antwoorden
 • Hallo allemaal,

  Het zit zo:
  Internetmodem @home >> Hardwarematige router (192.168.1.1)
  Router >> Eth1 op Linux-server
  Eth1: 192.168.1.9
  255.255.255.0
  Gateway: 192.168.1.1
  Eth0 op Linux-server >> Een poort op switch
  Eth0: 192.168.1.10
  255.255.255.0
  Gateway: 192.168.1.1
  Vanaf andere poorten op de switch gaan netwerkkabels naar de pc's die op Linux / Windows draaien. Zij hebben als Ip-Adres 192.168.12 voor Dekkers-WS2 en 192.168.1.13 voor Dekkers-WS3 enzovoorts….

  Ik heb het volgende firewall-script van iemand gekregen:
  Code:

  # Globale variabelen

  # path naar IPtables
  IPTABLES="/sbin/iptables"

  # interfaces
  LOOPBACK_IF="lo" #loopback interface
  INTERNAL_IF="eth0" #interface waarmee de server aan het LAN zit
  EXTERNAL_IF="eth1" #interface waarmee de server aan het inet zit
  ISDN_IF="ppp0" # sometimes i need to use isdn

  # netwerken
  IPADDR=192.168.10.2
  SMTPSRV=192.168.1.2
  LAN="192.168.1.0/24"
  ANYWHERE="0.0.0.0/0"
  LOOPBACK="127.0.0.1"
  CLASS_A="10.0.0.0/8"
  CLASS_B="172.16.0.0/16"
  CLASS_C="192.168.0.0/24"
  AUDAX="144.2.0.0/16"
  NTPSERVER=194.109.6.65

  #Poorten

  PRIVPORTS="0:1023"
  UNPRIVPORTS="1024:65535"

  #Andere, opties yes/no
  MASQ="yes"
  HTTP="no"
  FTP="no"
  SSH="no"
  NAME="no"
  NTP="yes"
  SMTP="yes"
  TELNET="no"
  LOG="yes"

  #Tot hier aanpassen voor de lokale configuratie, hieronder dus
  #niets wijzigen!!
  #########################################################
  # clean up & init
  # flush tables en zet alle tellers op nul
  iptables -F
  iptables -X
  iptables -Z
  iptables -t nat -F
  iptables -t nat -X
  iptables -t nat -Z

  # init default policies
  iptables -P INPUT DROP
  iptables -P FORWARD DROP
  iptables -P OUTPUT DROP
  iptables -t nat -P PREROUTING ACCEPT
  iptables -t nat -P POSTROUTING ACCEPT
  iptables -t nat -P OUTPUT ACCEPT

  #Initialiseren van de kernel
  echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
  ##Enable IP_spoofing beveiliging

  for f in /proc/sys/net/ipv4/conf/default/rp_filter; do
  echo 1 > $f
  done

  ##Disable ICMP redirect acceptatie

  for f in /proc/sys/net/ipv4/conf/all/accept_redirects; do
  echo 0 > $f
  done

  ##Log spoofed en redirect pakketten

  for f in /proc/sys/net/ipv4/conf/default/log_martians; do
  echo 1 > $f
  done

  #onbeperkt verkeer op Loopback device toestaan (verplicht)
  iptables -A INPUT -i $LOOPBACK_IF -j ACCEPT
  iptables -A OUTPUT -o $LOOPBACK_IF -j ACCEPT

  #ombeperkt verkeer op LAN toestaan
  iptables -A INPUT -i $INTERNAL_IF -j ACCEPT
  iptables -A OUTPUT -o $INTERNAL_IF -j ACCEPT

  #onbeperkt verkeer op ISDN toestaan
  iptables -A INPUT -i $ISDN_IF -j ACCEPT
  iptables -A OUTPUT -o $ISDN_IF -j ACCEPT

  # Deze pakketten resoluut weigeren
  ## weiger alle gefragmeteerd pakketten en log deze

  iptables -A INPUT -i $EXTERNAL_IF -f -j LOG –log-prefix "FRAGMENT!"
  iptables -A INPUT -i $EXTERNAL_IF -f -j DROP

  #
  ## weiger de udp 520 pakketten vanaf de router, zonder logging
  iptables -A INPUT -i $EXTERNAL_IF -p udp \
  -s $ANYWHERE -d $ANYWHERE \
  –source-port 520 –destination-port 520 -j DROP

  #
  # weiger directe web-access, buiten squid om, vanaf het LAN
  iptables -A FORWARD -i $INTERNAL_IF -p tcp –destination-port 80 -j LOG –log-prefix "HTTP buiten Squid om: "
  iptables -A FORWARD -i $INTERNAL_IF -p tcp –destination-port 80 -j DROP

  iptables -A INPUT -i $EXTERNAL_IF -s $LOOPBACK -j LOG –log-prefix "SPOOFING!"
  iptables -A INPUT -i $EXTERNAL_IF -s $CLASS_A -j LOG –log-prefix "CLASS A!"
  iptables -A INPUT -i $EXTERNAL_IF -s $CLASS_B -j LOG –log-prefix "CLASS B!"
  iptables -A INPUT -i $EXTERNAL_IF -s $CLASS_C -j LOG –log-prefix "CLASS C!"
  iptables -A INPUT -i $EXTERNAL_IF -s $LOOPBACK -j DROP
  iptables -A INPUT -i $EXTERNAL_IF -s $CLASS_A -j DROP
  iptables -A INPUT -i $EXTERNAL_IF -s $CLASS_B -j DROP
  iptables -A INPUT -i $EXTERNAL_IF -s $CLASS_C -j DROP

  #Masquerade

  ## alles afkomstig van het LAN forwarden

  if [ "$MASQ" = "yes" ] ; then
  iptables -A POSTROUTING -t nat -o $EXTERNAL_IF -j MASQUERADE
  iptables -A FORWARD -i $INTERNAL_IF -o $EXTERNAL_IF -s $LAN -m state –state NEW,ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
  iptables -A FORWARD -o $INTERNAL_IF -i $EXTERNAL_IF -d $LAN -m state –state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
  fi

  ## Een aantal typen ICMP pakketten accepteren
  iptables -A INPUT -i $EXTERNAL_IF -p icmp \
  –icmp-type 0 -s $ANYWHERE -d $IPADDR \
  -m limit –limit 2/s -j ACCEPT

  iptables -A INPUT -i $EXTERNAL_IF -p icmp \
  –icmp-type 3 -s $ANYWHERE -d $IPADDR \
  -m limit –limit 2/s -j ACCEPT

  iptables -A INPUT -i $EXTERNAL_IF -p icmp \
  –icmp-type 5 -s $ANYWHERE -d $IPADDR \
  -m limit –limit 2/s -j ACCEPT

  iptables -A INPUT -i $EXTERNAL_IF -p icmp \
  –icmp-type 8 -s $ANYWHERE -d $IPADDR \
  -m limit –limit 2/s -j ACCEPT

  iptables -A INPUT -i $EXTERNAL_IF -p icmp \
  –icmp-type 11 -s $ANYWHERE -d $IPADDR \
  -m limit –limit 10/s -j ACCEPT

  iptables -A OUTPUT -o $EXTERNAL_IF -p icmp \
  –icmp-type 3 -s $IPADDR -d $ANYWHERE \
  -m limit –limit 2/s -j ACCEPT

  #TCP connectie's van binnenuit toestaan

  iptables -A OUTPUT -o $EXTERNAL_IF -p tcp \
  -m state –state NEW,ESTABLISHED,RELATED \
  -s $IPADDR -d $ANYWHERE -j ACCEPT

  iptables -A INPUT -i $EXTERNAL_IF -p tcp \
  -m state –state ESTABLISHED,RELATED \
  -s $ANYWHERE -d $IPADDR -j ACCEPT

  iptables -A OUTPUT -o $EXTERNAL_IF -p tcp \
  –tcp-flags ACK,SYN SYN \
  -s $IPADDR -d $ANYWHERE -j ACCEPT

  #UDP connecties van binnenuit toestaan

  iptables -A INPUT -i $EXTERNAL_IF -p udp \
  -s $ANYWHERE -d $IPADDR \
  –source-port 53 –destination-port $UNPRIVPORTS -j ACCEPT

  iptables -A OUTPUT -o $EXTERNAL_IF -p udp \
  -s $IPADDR -d $ANYWHERE \
  –source-port $UNPRIVPORTS –destination-port 53 -j ACCEPT

  ## traceroute toestaan
  iptables -A INPUT -i $EXTERNAL_IF -p udp \
  -s $ANYWHERE -d $IPADDR \
  –source-port 32769:65535 –destination-port 33434:33523 -j ACCEPT

  iptables -A OUTPUT -o $EXTERNAL_IF -p udp \
  -s $IPADDR -d $ANYWHERE \
  –source-port 32769:65535 –destination-port 33434:33523 -j ACCEPT

  ## time toestaan
  iptables -A INPUT -i $EXTERNAL_IF -p udp \
  -s $ANYWHERE -d $IPADDR \
  –source-port 37 –destination-port $UNPRIVPORTS -j ACCEPT

  iptables -A OUTPUT -o $EXTERNAL_IF -p udp \
  -s $IPADDR -d $ANYWHERE \
  –source-port $UNPRIVPORTS –destination-port 37 -j ACCEPT


  ## auth aanvragen accepteren (voorkomt timeouts)
  iptables -A INPUT -i $EXTERNAL_IF -p tcp \
  -s $ANYWHERE -d $IPADDR \
  –source-port $UNPRIVPORTS –destination-port 113 -j ACCEPT

  # Servers beschikbaar stellen
  ## ssh server openstellen voor buitenwereld

  if [ "$SSH" = "yes" ] ; then
  iptables -A INPUT -i $EXTERNAL_IF -p tcp \
  -s $ANYWHERE -d $IPADDR \
  –source-port 1020:1023 –destination-port 22 -j ACCEPT

  iptables -A OUTPUT -o $EXTERNAL_IF -p tcp \
  -s $IPADDR -d $ANYWHERE \
  –source-port 22 –destination-port 1020:1023 -j ACCEPT

  fi

  ## http server openstellen voor buitenwereld

  if [ "$HTTP" = "yes" ] ; then
  iptables -A INPUT -i $EXTERNAL_IF -p tcp \
  -s $ANYWHERE -d $IPADDR \
  –source-port $UNPRIVPORTS –destination-port 80 -j ACCEPT

  iptables -A OUTPUT -o $EXTERNAL_IF -p tcp \
  -s $IPADDR -d $ANYWHERE \
  –source-port 80 –destination-port $UNPRIVPORTS -j ACCEPT
  fi

  ## smtp server openstellen voor buitenwereld
  if [ "$SMTP" = "yes" ] ; then
  iptables -A INPUT -i $EXTERNAL_IF -p tcp \
  -s $ANYWHERE -d $SMTPSRV \
  –source-port $UNPRIVPORTS –destination-port 25 -j ACCEPT

  iptables -A OUTPUT -o $EXTERNAL_IF -p tcp \
  -s $SMTPSRV -d $ANYWHERE \
  –source-port 25 –destination-port $UNPRIVPORTS -j ACCEPT
  fi

  ## ftp server openstellen voor buitenwereld
  if [ "$FTP" = "yes" ] ; then
  iptables -A INPUT -i $EXTERNAL_IF -p tcp \
  -s $ANYWHERE -d $IPADDR -m state –state NEW,ESTABLISHED \
  –source-port $UNPRIVPORTS –destination-port 21 -j ACCEPT

  iptables -A OUTPUT -o $EXTERNAL_IF -p tcp \
  -s $IPADDR -d $ANYWHERE -m state –state ESTABLISHED,RELATED \
  –source-port 21 –destination-port $UNPRIVPORTS -j ACCEPT

  ## ftp server - active
  iptables -A INPUT -i $EXTERNAL_IF -p tcp \
  -s $ANYWHERE -d $IPADDR -m state –state ESTABLISHED,RELATED ! –syn \
  –destination-port 20 -j ACCEPT

  iptables -A OUTPUT -o $EXTERNAL_IF -p tcp \
  -s $IPADDR -d $ANYWHERE -m state –state ESTABLISHED,RELATED \
  –source-port 20 -j ACCEPT

  ## ftp server - passive
  iptables -A INPUT -i $EXTERNAL_IF -p tcp \
  -s $ANYWHERE -d $IPADDR -m state –state ESTABLISHED,RELATED \
  –destination-port $UNPRIVPORTS -j ACCEPT

  iptables -A OUTPUT -o $EXTERNAL_IF -p tcp \
  -s $IPADDR -d $ANYWHERE -m state –state ESTABLISHED,RELATED \
  –source-port $UNPRIVPORTS -j ACCEPT

  fi


  ## NTP toestaan
  if [ "$NTP" = "yes" ] ; then
  iptables -A INPUT -i $EXTERNAL_IF -p udp \
  –sport 123 –dport 123 -s $NTPSERVER -d $IPADDR -j ACCEPT
  iptables -A OUTPUT -o $EXTERNAL_IF -p udp \
  –sport 123 –dport 123 -s $IPADDR -d $NTPSERVER -j ACCEPT
  fi

  # alles dat nu nog wordt afgevangen loggen

  if [ "$LOG" = "yes" ] ; then
  iptables -A INPUT -j LOG –log-prefix "Filtered on INPUT "
  iptables -A OUTPUT -j LOG –log-prefix "Filtered on OUTPUT "
  iptables -A FORWARD -j LOG –log-prefix "Filtered on FORWARD "
  fi  # Als ik nu dit *.sh bestand uitvoer en daarna IPTABLES -L draai krijg ik van alles op mijn beeld. Na herstarten van de computer en weer IPTABLES -L draaien levert dit drie regeltjes met alledrie ACCEPT achterop…

  # Ik heb http://www.nedlinux.nl/~bart/?page=9 reeds als documentatie gevonden, maar kan er weinig wijs uit en weet niet hoe een sh-bestand uit te voeren…
  ———-

  Mijn vragen dus:
  - Welke gateway stel ik in bij Windhoos en Linux op werkstations
  - Hoe voer ik mijn *.sh-script uit en blijvend, dus na opnieuw opstarten nog steeds de regels gelden!

  Sorry voor de hele lap code en alvast iedereen alvast bedankt!
 • Hoi,

  na het ff vlug doorgelezen te hebben ziet het er OK uit…

  1 ding snap ik niet :

  als je modem tegelijk een router is zou deze zelf in moeten bellen en het internet zowiezo al delen…. deze kan je duz meteen in je switch prikken… (tenzij het een NIET getweakte Alcatel MXStream modem is)

  maar er ff vanuit gaande dat dat dus idd niet zo is :

  geef dat .sh script executable rechten voor root (chmod 700 bestand.sh)
  gooi m waar je wilt (b.v. /etc –> move bestand.sh /etc)

  het makkelijkst is daarna om m in rc.local te zetten die bij RedHat 8.0 d8 ik ook in /etc staat. gewoon onderaan "/etc/bestand.sh" zetten zou moeten werken na reboot.

  grtn,

  JJ

  ps. het leerzaamste is uiteraard om dit helemaal zelf te doen (die firewall)
  IBM heeft wel een leuke tutorial hiervoor om dit te leren :

  http://www-106.ibm.com/developerworks/edu/dw-linuxfw-i_l-os.html

  Je moet je alleen ff gratis registreren.
  Kijk op http://www-106.ibm.com/developerworks/views/linux/tutorials.jsp voor meer tutorials.
 • Gateway-ip is het interne ip-adres van je router. Maar omdat de server er tussen zit, fungeert die ook als een router. Voor de clients moet je dus het ip-adres van eth0 opgeven.
 • Klopt,

  Betreffende de vraag over 'Switch' 'Router' ed. Het klopt dat ik ook mijn router kan gebruiken om met het hele LAN het internet op te kunnen. Dat doe ik niet omdat ik gebruik wil maken van een fatsoenlijke firewall die daar ontbreekt.

  Om een of andere reden werkt het niet goed, ook niet als ik als gateway '192.168.1.10' (=IP Eth0) opgeef. Ik maak gebruik van een @home-kabelverbinding… Ik heb het nu wel voor elkaar gekregen om het script bij het opstarten te laten uitvoeren, echter kan ik nog NIET met mijn LAN het internet op? Rarararara….. :cry: :cry: :cry:
 • [code:1:61a84365f7]
  @home kabelmodem
  |
  |
  |
  |
  | WAN
  ——–
  | router |
  ——– LAN: 192.168.10.1
  |
  |
  | eth1: 192.168.10.2
  ——–
  | Linux |
  | RH80 |
  ——–
  | eth0: 192.168.1.10
  |
  |
  ——–
  | switch |
  ——–
  | |
  | ———–
  | |
  ——– ——-
  | ws2 | | wsx |
  ——– ——-
  192.168.1.12 192.168.1.1x
  (Met gateway's 192.168.1.10)
  [/code:1:61a84365f7]

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.