Vraag & Antwoord

OS Linux

[ KDE 3.11 ] Themeinstallatie faalt

Anoniem
maximilaan
8 antwoorden
  • Geachte linux-addicts,

    Graag zou ik op mijn SuSE 8.2 Pro systeem met KDE 3.1.1 het uiterlijk een beetje drastisch willen veranderen. Ik zag op http://www.kde-look.org en theme die mij wel erg aansprak, deze...

    Nou heb ik die gedownload en dan krijg ik een bestandje [i:9090bcb74d]6304-alloy-0.3.tar.gz[/i:9090bcb74d] Ik heb deze vervolgens uitgepakt met KDE (grafisch dus) en heb dan een mapje genaamd [i:9090bcb74d]alloy-0.3[/i:9090bcb74d] met de volgende inhoud:

    [code:1:9090bcb74d]
    AUTHORS
    COPYING
    ChangeLog
    INSTALL
    Makefile.am
    Makefile.dist
    Makefile.in
    README
    TODO
    acinclude.m4
    aclocal.m4
    admin
    alloy
    config.h.in
    config.log
    configure
    configure.files
    configure.in
    configure.in.in
    libtool
    stamp-h.in
    subdirs
    [/code:1:9090bcb74d]

    Ik heb zowel de handleiding op KDE-look.org gelezen als de INSTALL file in het mapje, waar volgens mij de oplossing van mijn probleem staat; ik krijg hem namelijk niet ginstalleerd.

    [quote:9090bcb74d]
    Basic Installation (from the console):
    - Step 1
    $ ./configure –prefix=PREFIX
    - Step 2
    $ make
    - Step 3 (as root)
    # make install

    where PREFIX is the path to your kde
    installation eg: /usr, /opt/kde

    If configure fails, check that you have both
    the QT and KDE development headers installed.

    Debian note: You may need to append
    –with-qt-includes=/usr/include/qt3
    to the configure line.
    [/quote:9090bcb74d]

    Dus doe ik, m.i. logischerwijs het volgende:
    [code:1:9090bcb74d]
    michael@Dekkers-NB1:~/alloy-0.3> ./configure –prefix=/opt/kde3
    checking build system type… i686-pc-linux-gnu
    checking host system type… i686-pc-linux-gnu
    checking target system type… i686-pc-linux-gnu
    checking for a BSD-compatible install… /usr/bin/install -c
    checking for -p flag to install… yes
    checking whether build environment is sane… yes
    checking for gawk… gawk
    checking whether make sets $(MAKE)… yes
    checking for style of include used by make… GNU
    checking for gcc… gcc
    checking for C compiler default output… a.out
    checking whether the C compiler works… yes
    checking whether we are cross compiling… no
    checking for suffix of executables…
    checking for suffix of object files… o
    checking whether we are using the GNU C compiler… yes
    checking whether gcc accepts -g… yes
    checking for gcc option to accept ANSI C… none needed
    checking dependency style of gcc… gcc3
    checking how to run the C preprocessor… gcc -E
    checking for g++… g++
    checking whether we are using the GNU C++ compiler… yes
    checking whether g++ accepts -g… yes
    checking dependency style of g++… gcc3
    checking whether g++ supports -Wundef… yes
    checking whether g++ supports -Wno-long-long… yes
    checking whether g++ supports -Wnon-virtual-dtor… yes
    checking whether g++ supports -fno-exceptions… yes
    checking whether g++ supports -fno-check-new… yes
    checking whether g++ supports -fexceptions… yes
    checking how to run the C++ preprocessor… g++ -E
    checking whether g++ supports -frepo… yes
    not using lib directory suffix
    checking for ld used by GCC… /usr/i486-suse-linux/bin/ld
    checking if the linker (/usr/i486-suse-linux/bin/ld) is GNU ld… yes
    checking for /usr/i486-suse-linux/bin/ld option to reload object files… -r
    checking for BSD-compatible nm… /usr/bin/nm -B
    checking for a sed that does not truncate output…
    checking whether ln -s works… yes
    checking how to recognise dependant libraries… pass_all
    checking for egrep… grep -E
    checking for ANSI C header files… yes
    checking for sys/types.h… yes
    checking for sys/stat.h… yes
    checking for stdlib.h… yes
    checking for string.h… yes
    checking for memory.h… yes
    checking for strings.h… yes
    checking for inttypes.h… yes
    checking for stdint.h… yes
    checking for unistd.h… yes
    checking dlfcn.h usability… yes
    checking dlfcn.h presence… yes
    checking for dlfcn.h… yes
    checking the maximum length of command line arguments… 32768
    checking command to parse /usr/bin/nm -B output from gcc object… ok
    checking for objdir… .libs
    checking for ranlib… ranlib
    checking for strip… strip
    checking if gcc static flag works… no
    checking if gcc supports -fno-rtti -fno-exceptions… no
    checking for gcc option to produce PIC… -fPIC
    checking if gcc PIC flag -fPIC works… yes
    checking if gcc supports -c -o file.o… yes
    checking whether the gcc linker (/usr/i486-suse-linux/bin/ld) supports shared libraries… yes
    checking whether -lc should be explicitly linked in… no
    checking how to hardcode library paths into programs… immediate
    checking whether stripping libraries is possible… yes
    checking dynamic linker characteristics… GNU/Linux ld.so
    checking if libtool supports shared libraries… yes
    checking whether to build shared libraries… yes
    checking whether to build static libraries… no
    configure: creating libtool
    appending configuration tag "CXX" to libtool
    checking whether the g++ linker (/usr/i486-suse-linux/bin/ld) supports shared libraries… yes
    checking for g++ option to produce PIC… -fPIC
    checking if g++ PIC flag -fPIC works… yes
    checking if g++ supports -c -o file.o… yes
    checking whether the g++ linker (/usr/i486-suse-linux/bin/ld) supports shared libraries… yes
    checking whether -lc should be explicitly linked in… yes
    checking how to hardcode library paths into programs… immediate
    checking whether stripping libraries is possible… yes
    checking dynamic linker characteristics… GNU/Linux ld.so
    appending configuration tag "GCJ" to libtool
    checking if gcj supports -fno-rtti -fno-exceptions… (cached) no
    checking for gcj option to produce PIC… -fPIC
    checking if gcj PIC flag -fPIC works… no
    checking if gcj supports -c -o file.o… no
    checking whether the gcj linker (/usr/i486-suse-linux/bin/ld) supports shared libraries… yes
    checking whether -lc should be explicitly linked in… yes
    checking how to hardcode library paths into programs… immediate
    checking whether stripping libraries is possible… yes
    checking dynamic linker characteristics… GNU/Linux ld.so
    checking for msgfmt… /usr/bin/msgfmt
    checking for gmsgfmt… /usr/bin/msgfmt
    checking for xgettext… /usr/bin/xgettext
    checking for main in -lutil… yes
    checking for main in -lcompat… no
    checking for crypt in -lcrypt… yes
    checking for socklen_t… socklen_t
    checking for dnet_ntoa in -ldnet… no
    checking for dnet_ntoa in -ldnet_stub… no
    checking for inet_ntoa… yes
    checking for connect… yes
    checking for remove… yes
    checking for shmat… yes
    checking crt_externs.h usability… no
    checking crt_externs.h presence… no
    checking for crt_externs.h… no
    checking for _NSGetEnviron… no
    checking for sys/types.h… (cached) yes
    checking for stdint.h… (cached) yes
    checking for poll in -lpoll… no
    checking CoreAudio/CoreAudio.h usability… no
    checking CoreAudio/CoreAudio.h presence… no
    checking for CoreAudio/CoreAudio.h… no
    checking if res_init needs -lresolv… yes
    checking if res_init is available… yes
    checking for killpg in -lucb… no
    checking for int… yes
    checking size of int… 4
    checking for long… yes
    checking size of long… 4
    checking for char *… yes
    checking size of char *… 4
    checking for char… yes
    checking size of char… 1
    checking for dlopen in -ldl… yes
    checking for shl_unload in -ldld… no
    checking for vsnprintf… yes
    checking for snprintf… yes
    checking for X… libraries /usr/X11R6/lib, headers /usr/X11R6/include
    checking for IceConnectionNumber in -lICE… yes
    checking for libXext… yes
    checking for Xinerama… no
    checking for pthread_create in -lpthread… yes
    checking for extra includes… no
    checking for extra libs… no
    checking for libz… -lz
    checking for libpng… no
    checking for libjpeg6b… no
    checking for libjpeg… -ljpeg
    checking for Qt… configure: error: Qt (>= Qt 3.1 (20021021)) (headers and libraries) not found. Please check your installation!
    For more details about this problem, look at the end of config.log.
    [/code:1:9090bcb74d]

    Er zijn een paar probleempjes
    # wat is mijn "KDE installatie pad" van KDE in SuSE 8.2. Ik heb zoals hierboven te zien /opt/kde3 gebruikt, maar betwijfel of dit juist is. Hoe zie ik dat?
    # Wat moet ik doen om het geheel werkende te krijgen.

    Iedereen alvast bij voorbaat dank, ik hoop dat ik KDE er eens echt mooi uit kan laten zien. Sorry voor de lange post, ik wilde graag veel informatie geven…
  • De lange post van je is uitstekend, omdat nu mooi zichtbaar wordt waar het probleem ligt.
    de prefix is correct, /opt/kde3 is je installatiepad voor kde3.
    Waar gaat het dan mis?
    Je hebt qt-devel 3.1 niet geinstalleerd.
    Installeer deze even met yast (staat vast ergens bij development of ontwikkeling) en probeer het dan opnieuw

    Max
  • Max, bedankt. Dat probleem met QT-devel is nu opgelost; gelukkig. Ik krijg nu echter het volgende. (ditmaal de code verkort)

    [i:37be78b559]—-knip—-[/i:37be78b559]
    [i:37be78b559]checking if Qt needs -ljpeg… no[/i:37be78b559]
    [i:37be78b559]checking for rpath… yes[/i:37be78b559]
    [i:37be78b559]checking for KDE… configure: error:[/i:37be78b559]
    [i:37be78b559]in the prefix, you've chosen, are no KDE headers installed. This will fail.[/i:37be78b559]
    [i:37be78b559]So, check this please and use another prefix![/i:37be78b559]

    Wat doe ik verkeerd. Het commando luidde [i:37be78b559]./configure –prefix=/opt/kde3[/i:37be78b559]

    De inhoud van /opt/kde3 is de volgende:
    [code:1:37be78b559]
    michael@Dekkers-NB1:~> cd /opt/kde3
    michael@Dekkers-NB1:/opt/kde3> ls -al
    totaal 40
    drwxr-xr-x 6 root root 52 2003-06-23 15:37 .
    drwxr-xr-x 7 root root 77 2003-06-23 15:30 ..
    drwxr-xr-x 2 root root 8192 2003-06-23 16:24 bin
    drwxr-xr-x 11 root root 4096 2003-06-23 15:38 include
    drwxr-xr-x 5 root root 16384 2003-06-23 16:24 lib
    drwxr-xr-x 17 root root 4096 2003-06-23 15:37 share
    [/code:1:37be78b559]

    Iedereen alvast bedankt… Als he lukt krijgen jullie natuurlijk een screenshot
    :P
  • Is er dan niemand die weet wat ik als prefix kan gebruiken buiten /opt/kde3 en waar ik niet de melding krijg? :(
  • Nu mist kdelibs-devel ;)
    Installeer die dus ook even.

    Max
  • Hoe weet je dan dat die mist Max? Dat geeft hij toch niet aan? Het klopt hoor wat je zei, ik heb hem geinstalleerd en hij gaf idd aan dat ie nu goed was en ik "make" moest starten. Dat heb ik gedaan, ook succesvol. Daarna heb ik "make install" gedaan; ook succesvol. Dus, ik naar het configuratiescherm, uiterlijk en thema's; zoeken zoeken zoeken. Geen Alloy-stijl te bekennen terwijl hij geen foutmelding geeft…

    Tja, hier kan ik weinig aan doen zeker?
  • Nou, hij geeft aan dat hij geen headers and libraries kan vinden.
    Dat betekent vrijwel altijd dat de headers niet aanwezig zijn.
    Immers, kde is geinstalleerd, en staat in /opt/kde3.
    Het feit dat hij nu wel compileert geeft aan dat dit inderdaad het geval is.

    Verder moet je even de bijgeleverde README en/of INSTALL even lezen over hoe je het thema kunt activeren.
    De themabeheerder maakt nmlk gebruik van hele andere thema's dan die jij nu hebt gecompileerd; standaard kde-thema's hoef je nmlk niet te compileren.

    Max
  • staat mij bij dat je thema's niet hoeft uit te pakken, is een tijdje terug dat ik het gedaan heb, maar volgens mij gebruik je gewoon de ingepakte versie. Zal ik later eens uitzoeken.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.