Vraag & Antwoord

Apps & Software

25GB unsed NTFS partitie op SSD: kan ik die toevoegen aan D: ?

Met bijv. Freeware PartitionMagic kan ik doen 'extend D:' en dan kan ik het merendeel van die 25GB aan D: toevoegen. Maar is dat verstandig, of is er een reden waarom die 25GB ooit is apart gezet?

2 antwoorden
  • +
  • 0
  • -
  Je kan die ruimte gebruiken zolang je geen nieuw systeem meer installeert, of meer partities bij maakt,
  • +
  • 0
  • -
  Er kunnen drie redenen voor zijn:
  * De SSD is ooit gebruikt als systeemschijf en de ongebruikte ruimte was ooit de 'recovery' partitie.
  * Sommige SSD's reserveren ruimte om onbetrouwbaar geraakte chips te kunnen vervangen door andere ruimte. m.m. Kan het ruimte zijn die ooit door de hardware van de SSD als onbetrouwbaar gekenmerkt is.
  * Bij het installeren en formatteren is simpelweg niet de volledige ruimte op de SSD als één geformatteerde 'schijf' neergezet.

  Je weet zelf het beste wat de historie van deze SSD is en wat de meest waarschijnlijke reden is.

  Windows heeft overigens ook tools om e.e.a. te zien: Administrative Tools -> Computer management -> disk management. Of de freeware 'Minitool Partition wizard'. Kun je de reden van de ongebruikte ruimte niet verklaren, kijk dan of deze tools misschien iets vertellen.
  Ook kun je hwinfo gebruiken (hwinfo.com): kies Drives -> (selecteer de SSD) -> kijk aan de rechterzijde, scroll naar onderen en kijk of de SMART info iets negatiefs over betrouwbaarheid meldt.

Beantwoord deze vraag