Vraag & Antwoord

Apps & Software

Als ik bij excel wil zien waar mijn bladeinden zijn dan mis ik deze?!

Ik heb een nieuwere versie van excel aangekocht. Als ik nu het afdrukvoorbeeld aanklik en daarna mijn spreadsheet bekijk geeft hij in de spreadsheet geen afdruklijnen meer. Wie kan mij helpen?

1 antwoord
  • +
  • 0
  • -
  Je vertelt niet welke Excel-versie het precies is… Onderstaand antwoord is geldig voor MS Excel 2010, Engelstalig. Ik verwacht dat het in de 2013- of 2007-versies niet veel anders is, gegeven de vergelijkbare vormgeving. Dito de eventueel benodigde vertaling Engels <-> Nederlands.

  In Excel krijg je nu bij menu (tabs boven de ribbon) keuze File -> Print gelijk een afdrukvoorbeeld te zien. Dit is zonder marge- of kolom-lijnen. Rechtsonder vind je twee kleine ikonen. Klik op de linker (pagina met vier margelijnen er op getekend) en je ziet de lijnen wel. Ook de markers voor de kolombreedtes.
  Aan de linkerzijde, onder de verschillende knoppen als "Print active sheet…" t/m scaling heb je de onderlijnde tekst "Page setup". Hier kun je op klikken en dan krijg je het oude stijl "Page setup" dialoogvenster waarin je o.m. header- en footer-teksten als vanouds kan instellen.

  Als je daarentegen bedoelt dat je de afdrukcellen hebt geselecteerd (onder page setup -> sheet tab), dan krijg je de stippellijn in de 'normale' spreadsheet weer te zien door in de "View" tab op "Page Break Preview" "(ribbon/lint) te klikken en weer uit. Dan blijven de afdruklijnen staan. Met de "Custom views" (ribbon/lint) kun je dit gedetailleerder instellen.
  Beantwoord dit de vraag?

Beantwoord deze vraag