Vraag & Antwoord

Apps & Software

Harde schijf partisioneren?

2 antwoorden
  • +
  • 0
  • -
  Je bedoelt: 'partitioneren', het opdelen in verschillende zogenaamde partities?
  • +
  • 0
  • -
  Een nieuwe partitie (volume) maken en formatteren

  Open Computerbeheer door achtereenvolgens te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start, Configuratiescherm, Systeem en beveiliging, Systeembeheer en vervolgens te dubbelklikken op Computerbeheer. Beheerdersmachtiging vereist. Als u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.
  .
  Klik in het linkerdeelvenster onder Opslag op Schijfbeheer.
  .
  Klik met de rechtermuisknop op een niet-toegewezen gebied van de harde schijf en klik vervolgens op Nieuw eenvoudig volume.
  .
  Klik in de wizard Nieuw eenvoudig volume maken op Volgende.
  .
  Typ de grootte van het volume dat u wilt maken in MB of accepteer de maximale standaardgrootte en klik op Volgende.
  .
  Accepteer de standaardstationsletter of kies een andere stationsletter voor de partitie en klik op Volgende.
  .
  Voer in het dialoogvenster Partitie formatteren een van de volgende handelingen uit:
  .
  Als u het volume op dat moment niet wilt formatteren, klikt u op Dit volume niet formatteren en klikt u vervolgens op Volgende.
  .
  Als u het volume wilt formatteren met de standaardinstellingen, klikt u op Volgende.
  .
  Controleer de keuzen die u hebt gemaakt en klik op Voltooien

Beantwoord deze vraag