Vraag & Antwoord

Apps & Software

Hoe krijg ik verzendingsfout met tmp file uit Mozilla Thunderbird?

Geachte, Ik gebruik Mozilla Thunderbird als emailclient en bij het versturen van emails krijg ik heel vaak volgende foutmelding: Sending of message failed. Unable to open the temporary file C:\Users\AppData\Local\Temp\nsmail.tmp. Check your 'Temporary Directory' setting. In voormelde directory vind ik dat bestand niet. E r zitten vele bestanden met als bestandsnaam ' nsemail-xx' waarbij xx een nummer is, maar deze bes tandsnamen zijn allemaal van het type EML en geen TMP-file. Ik vind enkele TMP-files maar geen enkele met dergelijke naam. Telkens als ik dergelijke foutmelding krijg, probee r ik at random enkele aanpassingen van mijn mailbericht in de hoop dat mijn pc de zoveelste kee r wél wil verzenden. Aanpassingen die ik doe zijn witregels verwijderen in het bericht, of het berich t inkorten, of gewoon enkele spaties bijtikken bij het onderwerp. Als ik voormelde directory bekijk, dan heb ik de in druk dat in die temporary directory voor iedere verzendingspoging een afzonderlijke EML-bestand wor dt gegenereerd, want de nummers ('xx) tellen op bij gelijke datum en uur. Ik vermoed dus dat di e bestanden overeenkomen met elke (ook mislukte) verzendingspoging. Hoe krijg ik deze bug eruit?