Vraag & Antwoord

Apps & Software

Hoe krijg ik verzendingsfout met tmp file uit Mozilla Thunderbird?

Geachte, Ik gebruik Mozilla Thunderbird als emailclient en bij het versturen van emails krijg ik heel vaak volgende foutmelding: Sending of message failed. Unable to open the temporary file C:\Users\AppData\Local\Temp\nsmail.tmp. Check your 'Temporary Directory' setting. In voormelde directory vind ik dat bestand niet. E r zitten vele bestanden met als bestandsnaam ' nsemail-xx' waarbij xx een nummer is, maar deze bes tandsnamen zijn allemaal van het type EML en geen TMP-file. Ik vind enkele TMP-files maar geen enkele met dergelijke naam. Telkens als ik dergelijke foutmelding krijg, probee r ik at random enkele aanpassingen van mijn mailbericht in de hoop dat mijn pc de zoveelste kee r wél wil verzenden. Aanpassingen die ik doe zijn witregels verwijderen in het bericht, of het berich t inkorten, of gewoon enkele spaties bijtikken bij het onderwerp. Als ik voormelde directory bekijk, dan heb ik de in druk dat in die temporary directory voor iedere verzendingspoging een afzonderlijke EML-bestand wor dt gegenereerd, want de nummers ('xx) tellen op bij gelijke datum en uur. Ik vermoed dus dat di e bestanden overeenkomen met elke (ook mislukte) verzendingspoging. Hoe krijg ik deze bug eruit?

1 antwoord
  • +
  • 0
  • -
  Probeer Thunderbird te starten in de veilige modus, (heeft niks te maken met veilige modus van Windows)

  Veilige modus TB
  .
  De “Veilige modus” is een speciale uitvoeringsmodus van Thunderbird die kan worden gebruikt voor het oplossen van problemen in Thunderbird. In Veilige modus kan je bepaalde instellingen her-initialiseren, of add-ons uitschakelen die mogelijk de oorzaak van problemen zijn. Door het gedrag van Thunderbird in normale modus te vergelijken met het gedrag in Veilige modus kunt je erachter komen of problemen door een bepaalde add-on worden veroorzaakt.
  https://support.mozilla.org/nl/kb/veilige-modus


  Probeer anders Thunderbird bij te werken door de nieuwe versie over de huidige versie te installeren.

Beantwoord deze vraag