Vraag & Antwoord

Apps & Software

Mail met bijlagen wordt niet (goed) ontvangen.

Verzonden mail met bijlagen komt wel in de map "Verzonden berichten"maar bereikt de geadresserde niet (goed).(Windows XP, Outlook Express)