Vraag & Antwoord

Apps & Software

Printer werkt alleen met steeds langere omweg?

Printer werkt alleen met omweg en deze omweg wordt steeds langer. Probleem: printen van een email of document of eender wat, resulteert altijd in het menu "Öpslaan". Vroeger was er nog een lijntje onderaan in dat menu die je ook liet printen. Nu is ook dat lijntje verdwenen en blijft niets anders over dan eerst de mail, tekst, foto,.... eerst nogmaals op te slaan en dat (voor de tweede keer) opgeslagen document te openen en te printen. Hij doet het dus nooit meer direct. Wat is het probleem? Was in het begin niet zo.

1 antwoord
    • +
    • 0
    • -
    Mogelijk moet je de driver (stuurprogramma) van je printer updaten, vernieuwen.

Beantwoord deze vraag