Vraag & Antwoord

Apps & Software

Waarom worden 2:3 foto's schermvullend, dus 3:4, weergeven op mijn Ipad en niet in de juiste verhouding?

Sinds kort worden mijn 2:3 foto's van mij spiegelreflex op mijn Ipad schermvullend weergegeven zodat er links en rechts iets wordt afgesneden. Dit was vroeger niet het geval, er werd keurig de maximale breedte weergegeven met boven en onder een zwarte balk. Kan ik dat ergens instellen? Heeft het misschien met de laatste update te maken?