Vraag & Antwoord

Apps & Software

Wat is het verschil tussen extern en intern IP-adres?

Soms wordt er gesproken over een extern en intern ip adres. Wat is het verschil hiertussen en hoe kom ik die van m'n pc te weten. Als ik Start-->Uitvoeren-->cmd-->ipconfig doe, krijg ik een ip adres. Maar is dat nu intern of extern?

1 antwoord
  • +
  • 0
  • -
  Een extern IP-adres is het IP-adres wat jouw PC of netwerkje op Internet heeft. Een intern IP-adres is het adres wat een PC binnen een netwerk heeft. Om makkelijk het onderscheid te kunnen maken tussen extern en intern is afgesproken om bepaalde reeksen van IP-adressen niet op Internet te gebruiken. Deze reeksen zijn:
  10.0.0.0 tot 10.255.255.255
  172.16.0.0 tot 172.31.255.255
  192.168.0.0 tot 192.168.255.255
  Als je met ipconfig een adres ziet staan wat in een van bovenstaande reeksen zit, gaat het om een intern IP-adres. Om te weten te komen wat dan je extern IP-adres is, kun je naar www.watismijnip.nl gaan.

Beantwoord deze vraag