Vraag & Antwoord

Apps & Software

Wat is het verschil tussen UDP en TCP?

Ik draai gnutella, die meld dat ik alleen UDP gefirewalled ben, NIET TCP. wat is het verschil?

2 antwoorden
  • +
  • 0
  • -
  Google is your friend: http://www.hcchulp.nl/vraagenantwoord/vraag.cfm?id=421

  Wat is TCP?
  TCP, het Transmission Control Protocol is het meest gebruikte IP subprotocol.
  Gebruik makend van het TCP-protocol kan een computer een verbinding opzetten naar een willekeurige andere computer op het internet. Het TCP-protocol zorgt er voor dat alle verstuurde bytes in de correcte volgorde aankomen. Ook zorgt het er voor dat de afzender zijn bytes niet sneller verstuurd dan de ontvanger ze kan verwerken.
  Voorbeelden van applicatieprotocollen die TCP gebruiken zijn: FTP, HTTP, SMTP, IMAP, POP, SSH en Telnet.

  Wat is UDP?
  UDP staat voor User Datagram Protocol. Het is één van de IP subprotocollen. Belangrijke gebruikers van het UDP-protocol zijn NTP (network Time Protocol) en NFS (Network File System).
  Het UDP-protocol is berichtgeoriënteerd. De verzender verstuurt berichten en die komen weer als individuele berichten bij de ontvanger aan. Het UDP-protocol geeft geen garanties. Het is niet zeker dat u een waarschuwing krijgt wanneer een bericht niet aankomt. Het garandeert ook niet dat de berichten op volgorde aankomen.
  Als we UDP vergelijken met TCP zien we dat TCP vooral toegepast wordt waar het belangrijk is dat alle data correct aankomt. UDP wordt gebruikt waar efficiëntie of snelheid belangrijk zijn. Bijvoorbeeld voor video-streams of waar andere methoden voor foutcorrectie gebruikt worden.
  • +
  • 0
  • -
  A minute saved is a minute eaedrn, and this saved hours!

Beantwoord deze vraag