Vraag & Antwoord

Apps & Software

Windows 8 .Samsung G externe HD wordt niet automatisch herkend. Oplossing?

Moet telkens opnieuw inpluggen. Valt soms weg terwijl window openstaat. Heb schijf wel letter gegeven.

1 antwoord
    • +
    • 0
    • -
    That's a knowing answer to a diifcfult question

Beantwoord deze vraag