Vraag & Antwoord

Apps & Software

WUDF Verifier Failure?

Elke 7 dagen wordt onderstaande foutmelding gegenereerd die vervolgens niet gemeld/verzonden kan worden naar Microsoft. Dell XPS420 W7. Tot op heden heb ik de oorzaak of veroorzaker nergens kunnen vinden. Beschrijving The Windows User-Mode Driver Framework detected a problem with the behavior of one of the device drivers it was running. This report contains information about the error and the drivers running in the process and will be used to improve the quality of these drivers. Probleem met handtekening Naam van probleemgebeurtenis: WUDFVerifierFailure EventClass: VerifierFailure FoundBy: Framework Category: External ErrorNumber: 403000400000105 Location: drivers\wdf\umdf\driverhost\wudfhost\wudfusbdispatcher.cpp:261(CWudfUsbDispatcher::SubmitIo) Driver: AuxiliaryDisplayEnhancedDriver.dll CallerAddress: 67a84707 UMDFVersion: 6.2.9200.16384. (win8_rtm.120725-1247) HardwareId: (DumpedSeparately) Versie van besturingssysteem: 6.1.7601.2.1.0.768.3 Landinstelling-id: 1043

1 antwoord
  • +
  • 0
  • -
  http://www.fixdllfile.com/Dutch/AuxiliaryDisplayEnhancedDriver.dll.html
  Via de bovenvermelde site kan je die driver fout, (driver is de benaming voor stuurprogramma) herstellen, door de driver te downloaden en zo de fout te repareren.
  .

Beantwoord deze vraag