Vraag & Antwoord

Besturingssystemen

Heb alle vereiste gegevens ingevuld. Géén inlog mogelijk. Ontvangen email om wachtwoord te veranderen.?

Email ontvangen om ww te veranderen. Op de mij toegezonden email op de link gedrukt en kom niet verder .??? Oorzaak??????