Vraag & Antwoord

Computer

kunt u mij nog helpen met extra opdracht?

ik wil nog een optie toevoegen aan mijn batch met het gebruik van de commando "schtasks" om het Afsluiten in te plannen op een specifiek tijdstip. bijvoorbeeld om 12:00 gaat de computer uit. Hoe kan ik die optie nog toevoegen aan mijn batch? dat wordt optie nummer 7 dus. laat me weten en hartelijk dank,

1 antwoord
  • +
  • 0
  • -
  Zo iets?! Ik heb het eerlijk gezegd niet getest! Test-pc is namelijk bezet en nog wel even bezig met andere zaken

  @ECHO OFF
  :MENU
  CLS
  ECHO.
  COLOR A
  ECHO %username%
  COLOR E
  ECHO.
  ECHO 1 - Afsluiten na een bepaalde tijd
  ECHO 2 - Nu Afsluiten
  ECHO 3 - Nu Heropstarten
  ECHO 4 - uitloggen
  ECHO 5 - In Sluimerstand gaan
  ECHO 6 - Afsluiten afbreken
  ECHO 7 - Computer om 12:00 uur afsluiten
  ECHO 0 - Exit
  SET /P M=Kies 1, 2, 3, ,5, 6, 7, of 0 en druk op Enter:
  IF %M%==1 GOTO Timer
  IF %M%==2 GOTO GoDown
  IF %M%==3 GOTO Reboot
  IF %M%==4 GOTO Logoff
  IF %M%==5 GOTO Sleep
  IF %M%==6 GOTO Break
  IF %M%==7 GOTO Schedule
  IF %M%==0 GOTO Exit
  Goto menu
  :Timer
  Shutdown /s /f /t 60
  GOTO MENU
  :GoDown
  Shutdown /s /f
  GOTO MENU
  :Reboot
  Shutdown /r /f
  GOTO MENU
  :Logoff
  Shutdown /l
  GOTO MENU
  :Sleep
  Shutdown /h /f
  GOTO MENU
  :Break
  Shutdown /a
  GOTO MENU
  :Schedule
  Schtasks /create /TN "PC uitschakelen om 12 uur" /TR "shutdown /f /s" /ST 12:00:00 /SC DAILY
  GOTO MENU
  :Exit
  Exit.

Beantwoord deze vraag