Vraag & Antwoord

Domotica

gegevens sonoff h10 uitlezen op computer langs netwerk?

ik zou graag gegevens(temperatuur)uitlezen van mijn sonoff h10 op mijn linux ubuntu 18.4 om tabelen op te maken,hoe moet ik dat doen.

1 antwoord
    • +
    • 0
    • -
    Je zou een virtuele Android kunnen installeren waar je de bijbehorende app in zet.

Beantwoord deze vraag