Vraag & Antwoord

Fotografie & Video

analoog videobestand inlezen?

een videoband via een videograbber inlezen op de computer

1 antwoord
    • +
    • 0
    • -
    Doen!

Beantwoord deze vraag