Vraag & Antwoord

Fotografie & Video

analoog videobestand inlezen?

een videoband via een videograbber inlezen op de computer