Vraag & Antwoord

Internet & hosting

Email aan categorie wordt niet verzonden. Hoe oplossen?

Het betreft WLM 2012. Het gegeven antwoord voldoet niet. Zal ik een schermafdruk van het fenomeen zenden? De categorie waar het om gaat bevat slechts 6 adressen. Opsplitsen is dus niet de oplossing. Het heeft ook geen verband met limieten die de provider eventueel heeft ingesteld omdat verzending de ene keer wel en de volgende keer weer niet lukt.

1 antwoord
  • +
  • 0
  • -
  Je kan deze suggestie proberen, http://answers.microsoft.com/nl-nl/windowslive/forum/livemail-email/windows-live-mail-kan-bericht-niet-verzenden/904dbd6a-2f66-4c59-8f94-29cf3af9fd53
  Mogelijk is er (om welke reden dan ook) een bestand beschadigd. En is Windows Live Mail, bij software updates van Windows systeem, niet meer mee ge-update, waardoor Windows Live Mail niet meer naar behoren is gaan functioneren, In de bovenvermelde (link) handelingen kan je dat repareren……of
  .
  …….of je maakt een backup van al je berichten, contacten e.d. en verwijderd Windows Live mail, en installeert deze weer helemaal opnieuw.
  http://support.microsoft.com/kb/938275/nl

Beantwoord deze vraag