Vraag & Antwoord

Internet & hosting

Geen afbeeldingen in Facebook?

Sinds vandaag worden in Google Chrome op Facebook geen afbeeldingen weergegeven. In Firefox werkt alles prima. Instellingen in Chrome of FB zijn niet gewijzigd, op anders sites is er niets aan de hand.

2 antwoorden
  • +
  • 0
  • -
  Mogelijk zijn de privacy instellingen strenger ingesteld. Hiermee kan je de privacy instellingen ruimer instellen voor Facebook
  https://support.google.com/chrome/answer/114662?hl=nl
  • +
  • 0
  • -
  Nee, want op een andere pc met Chrome werkt het wel.

Beantwoord deze vraag