Vraag & Antwoord

Internet & hosting

ip adressen?

Zoals er gezegd word , is het de normaalste zaak dat in een netwerk een ip adres gesplitst word. Hoe kan een internet betaling ( 1 factuur) zich dan splitsen vanaf het moment dat het afgeschreven wordt? Hierbij de gedachte dat een ip adres de computers onderscheidt waar de betaling betrekking op heeft.

1 antwoord
    • +
    • 0
    • -
    Het laatste wat je zegt is wel juist: 'splitsen van ip adressen' is onzin. In een netwerk dat met ip adressen werkt heeft ieder aangesloten apparaat een uniek nummer: dat is het ip adres, met dat nummer kan verder niets gedaan worden, 'splitsen' is ondenkbaar ook, daarmee gaat immers het unieke nummer verloren en is wat overbljft nutteloos op het netwerk,

Beantwoord deze vraag