Vraag & Antwoord

Internet & hosting

Mijn vraag is niet beantwoord?

Ik heb die stappen reeds meteen doorlopen. De instellingen zijn zo geconfigureerd.

1 antwoord
    • +
    • 0
    • -
    http://support.apple.com/kb/HT1212?viewlocale=nl_NL
    Lees hier wat u moet doen als u de toegangscode bent vergeten of als op het apparaat een bericht verschijnt met de melding dat het is geblokkeerd.

Beantwoord deze vraag