Vraag & Antwoord

Internet & hosting

Synchron. van de SPlanner op mijn Gal. Tab 3 10.1 met Outlook via Sam. Kies lukt slechts gedeeltelijk. Oplossing?

Van de afspraken in Outlook wordt slechts een gedeelte overgenomen in de S Planner op mijn Tab. In het verleden ging synchronisatie van Outlook met mijn HP iPAQ prima via Microsoft Active Sync. Is er voor de Tab een beter synchronisatie programma?