Vraag & Antwoord

Internet & hosting

Wil graag myn naam veranderen op myn mailadres??

Lig in scheiding wil een nieuw mailadres aub??

2 antwoorden
  • +
  • 0
  • -
  Je kan je mail aders niet veranderen. Maar je kan wel een nieuwe aan maken.
  Bv : Gmail
  • +
  • 0
  • -
  Stel wel zo snel mogelijke alle contacten op de hoogte van je nieuwe mail adres, informeer bij de provider waar je een internetaansluiting gaat nemen. over het wat en hoe…

Beantwoord deze vraag