Vraag & Antwoord

Ongecategoriseerd

Is er ook een aparte mobiele versie van de nieuwe website?

De vorige mobiele versie was prima te lezen was op mijn telefoon, deze helemaal niet zonder alles te vergroten.