Vraag & Antwoord

Ongecategoriseerd

kan mijn abonnement voor COMPUTER TOTAAL zomaar stilzwijgend worden verlengt ik heb daar geen toestemming voor gegeven

2 antwoorden
  • Ga naar: http://service.idg.nl/abonnementen/faq

    Of lees het volgende
    De nieuwe wetgeving bepaalt dat het niet langer toegestaan is om een abonnement na afloop van de eerste abonnementsperiode (steeds opnieuw) met een jaar stilzwijgend te verlengen. Daarom hanteert IDG per 1 december 2011 een nieuw opzegbeleid dat uiteraard conform de nieuwe regels is. Voortaan wordt een abonnement op een tijdschrift na de eerste abonnementsperiode stilzwijgend voortgezet voor onbepaalde tijd. Zolang u niet opzegt blijft het abonnement dus doorlopen. Zegt u tenminste één maand voor afloop van de eerste abonnementsperiode op dan eindigt uw abonnement direct na afloop van die eerste abonnementsperiode. Zegt u later op dan eindigt de abonnementsovereenkomst één maand na uw opzegging. Dit is dus nieuw. U kunt na de eerste abonnementsperiode op ieder gewenst moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Na de eerste abonnementsperiode bent u dus geheel vrij in uw keuze om het abonnement tussentijds te beëindigen of niet. Een voortgezet abonnement eindigt dus altijd uiterlijk één maand na uw opzegging.
  • Als je een abbo hebt gehad van een jaar of langer, of een abbo waar een beperkte tijd aan verbonden is, kun je met een mail aan F&L; het abbo opzeggen.
    AvH

Beantwoord deze vraag