Vraag & Antwoord

Ongecategoriseerd

win7 installeert steeds dezelfde updates

win7 updates werkt niet goed. Steeds worden dezelfde updates gedownload en geïnstalleerd. HELP

1 antwoord
    • +
    • 0
    • -
    zijn het tot de versie nummer identiek?
    zoniet dan werkt win7 naar behoren

Beantwoord deze vraag