Vraag & Antwoord

Vragen in de categorie TechCafe

Past je vraag niet in een van de andere categorieen? Plaats hem dan in het TechCafe. Onzin mag, maar houd het wel netjes en beschaafd voor alle leeftijden.

TechCafe

Hoe licht ik datum op in Excel?

Ik heb een bestand waarin ik een aantal data heb opgesomd. Ik zou nu graag de functie toevoegen dat de datum van vandaag oplicht zodat ik direct de juiste bijbehorende waarden in andere kolommen (niet in het bestand opgenomen) kan …

TechCafe

Hoe bereken ik het totaal in Excel?

Ik werk met Excel 2007 en heb een vraag over het berekenen van het totaal van een kolom. Aan het einde van de kolom moet het totaal komen te staan van de waarden in die kolom. Nu wordt de lijst …

TechCafe

Hoe open ik .swi bestand in Excel?

Ik heb zojuist vanuit rabo internetbankieren een paar overzichten gedownload in .swi formaat. Die wil ik nu openen met excel. Maar dat lukt niet. Alles staat door elkaar etc. Ik heb op google gezocht en op een site van abn …

TechCafe

Hoe vergelijk ik Excel-kolommen?

Ik heb een vraagje mbt excel. Ik heb een blad vol met verschillende type apparaten. Dit is 1 kolom en ongeveer 5000 regels. (elke regel is een type apparaat). Dit is noem ik het modellenboek. Nu heb ik een excel …

TechCafe

Hoe red ik .shs-bestand?

Een vriend van mij heeft een PowerPoint-presentatie gemaakt. Er zit flink veel tijd in. Nu blijkt, dat het bestand niet meer in te lezen is. De extensie is veranderd in .shs. Na Googelen blijkt dit een "scrap"-bestand. Het betreft PP …

TechCafe

Hoe krijg ik inhoudsopgave in PowerPoint?

Ik maak een behoorlijk rapport in PowerPoint 2003 op, en wil er graag een inhoudsopgave aan vooraf laten gaan. Eigenlijk precies zoals in Word, ik wil een dia vooraf waarop de kopjes van de hoofdstukken op de daaropvolgende slides komen …

TechCafe

Waarom blijft Office configureren?

Bij alle programma's van office 2007 krijg ik de melding dat de installatie van office 2007 wordt geconfigureerd. Hier had ik voorheen geen last van. het maakt ook niet uit hoe ik de office onderdelen opstart (via het menu of …

TechCafe

Hoe verwijder ik cellen in Excel?

Ik stel me voor dat het mogelijk is met een formule dubbele cellen uit een excel document te halen. Ik heb een dossier met 4000 rijen en 9 kolommen en een van die kolommen is de gebruikersnaam van de 4000 …

TechCafe

Hoe voeg ik in Excel lege rijen in?

In een vrij lange kolom met waarden wil ik ervoor zorgen dat tussen elke cel (waarin een getal/tekst staat) vier lege regels worden tussengevoegd. Handmatig steeds vier rijen invoegen wordt onmogelijk dus hoop ik dat iemand mij kan helpen met …

TechCafe

Wat is de oplossing van deze formule?

Wie kan mij helpen bij de volgende excel formule: Ik heb twee cellen met de keuze "rood", "blauw", "groen" of "geel". In de derde cel moet de waarde Enkelrood komen ALS: cel 1 rood is EN cel 2 NIET rood …

TechCafe

Kun je 'kleuren' optellen in Excel?

In een dienstrooster moeten, even simpel gezegd, de vroege, late en nachtdiensten per dag geteld worden. Biedt Excel de mogelijkheid om op te tellen d.m.v. de achtergrondkleur van een cel of de tekstkleur van de waarde in de cel?

TechCafe

Hoe kan ik Publisher bestand ook openen?

Via e-mail ontvang ik van collega's Publisher bestanden. Ik ben echter niet in het bezit van Office Publisher om de bestanden te openen. Is er een manier om deze bestanden te openen zonder dat ik het programma Publisher hoef aan …