Vraag & Antwoord

TechCafe

Hoe bereken ik het totaal in Excel?

Ik werk met Excel 2007 en heb een vraag over het berekenen van het totaal van een kolom. Aan het einde van de kolom moet het totaal komen te staan van de waarden in die kolom. Nu wordt de lijst steeds bijgewerkt, dus er komen steeds meer rijen bij. Moet ik steeds er een rij bij doen met Invoegen of is er een andere manier? Dat de cel met het totaal gescheiden is van het deel met de rijen gegevens en toch alles bij elkaar optelt.

1 antwoord
  • +
  • 0
  • -
  Er zijn verschillende mogelijkheden:
  1. Plaats de somfunctie ver onder de (toekomstige) getallen, zodat die niet overschreven kan worden. Voorbeeld: als je denkt dat het aantal getallen dat moet opgeteld worden in kolom A de 200 niet zal overschrijden, plaats dan de somfunctie =SOM (A1:A200) bv. in cel A201.
  2. Als het aantal rijen dat moet opgeteld worden niet bekend is (ook niet bij benadering), plaats dan de somfunctie in een andere kolom, bv. in cel B1. Voor die somfunctie kun je dan gebruiken: =SOM(A:A).
  Op bovenstaande manieren kun je de getallen steeds onderaan toevoegen en hoef je geen rijen in te voegen. Wil je per se getallen ergens tussenvoegen en dus rijen invoegen, dan kun je best een knop in het menu plaatsen, waarmee je - door er 1 keer op te klikkken - via een macro een rij invoegt. Een rij invoegen boven een willekeurig geselecteerde cel, kan met deze macro:

  Sub Macro1()
  Selection.EntireRow.Insert
  End Sub

Beantwoord deze vraag