Vraag & Antwoord

TechCafe

Hoe licht ik datum op in Excel?

Ik heb een bestand waarin ik een aantal data heb opgesomd. Ik zou nu graag de functie toevoegen dat de datum van vandaag oplicht zodat ik direct de juiste bijbehorende waarden in andere kolommen (niet in het bestand opgenomen) kan aflezen. Kent iemand die functie?

1 antwoord
  • +
  • 0
  • -
  - Voer in kolom A de datums door naar beneden zodat ook de datum van vandaag er bij komt te staan.
  - Selecteer het bereik A2:B40 (het mag ook A1:B40 zijn, maar omdat in A1 geen datum staat, begin ik nu bij A2).
  - Stel in als eerste voorwaarde (in Excel 2007 heet dit 'regel'): "Formule is:" =$A2=VANDAAG()
  Daardoor is ook in kolom B de voorw.opmaak afhankelijk van de datum die in kolom A in dezelfde rij staat.
  Als je A1:B40 geselecteerd hebt, dan wordt het uiteraard: =$A1=VANDAAG()

Beantwoord deze vraag