Vraag & Antwoord

TechCafe

Hoe maak ik een grafiek met 2 lijnen en afwijkende x in Excel?

Hoe kan ik in Excel97 twee reeksen in 1 grafiek combineren met verschillende datums als x-waarden. Het lukt me tot nu toe alleen om een reeks goed afgebeeld te krijgen (lijngrafiek), de tweede lijn beeldt wel de y-waarden af maar dan met de x-en van de eerste reeks, zelfs als ik de celbereiken aanpas als ik de lijn aanklik. Voorbeeld van invoer: reeks 1: 1-1-2003,40;8-1-2003,41;17-1-2003,38 reeks 2: 2-1-2003,34;6-1-2003,38;20-1-2003,37 resultaat zou moeten zijn een grafiek van bijv. 1-1-2003 t/m 31-1-2003 met 2 lijnen met punten met verschillende x. Wie weet raad? Hopelijk wordt de vraag hier wat nauwkeuriger bekeken: ik kan nl. maar 1 reeks voor X-as aangeven, wijzig ik die dan in de andere, dan krijg ik de meetpunten met de x-en van de andere reeks. De x-waarden wijken dus af van elkaar terwijl de grafiek de y-waarden van de 2e reeks plaatst bij de x-waarden van de 1e reeks.

1 antwoord
  • Dan heb je zeer waarschijnlijk een verkeerd soort grafiek gekozen.
    Als je een spreidingsgrafiek kiest, dan worden de 2 lijntjes (met de gegevenspunten bij de juiste datums) netjes getekend (ik heb dat met jouw gegevens getest).

    Je kunt in Excel meer dan 1 reeks voor de x-as opgeven !

Beantwoord deze vraag