Vraag & Antwoord

TechCafe

Hoe voeg ik in Excel lege rijen in?

In een vrij lange kolom met waarden wil ik ervoor zorgen dat tussen elke cel (waarin een getal/tekst staat) vier lege regels worden tussengevoegd. Handmatig steeds vier rijen invoegen wordt onmogelijk dus hoop ik dat iemand mij kan helpen met een manier om dit voor elkaar te krijgen...

1 antwoord
    • 0
    Met de volgende macro voeg je 4 lege rijen toe tussen de bestaande cellen. Voorwaarde is wel dat er geen lege cellen staan in de tabel. De macro stopt namelijk bij de 1e lege cel. Maak de 1e cel van je tabel actief en run de macro. Sub Test3() Dim i As Integer For i = 1 To Selection.CurrentRegion.Rows.Count - 1 ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1:A4").Select Selection.EntireRow.Insert ActiveCell.Offset(4, 0).Select Next i End Sub Eerst een kopie maken van je werkblad!
    • Reageer

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account