Vraag & Antwoord

TechCafe

Kun je 'kleuren' optellen in Excel?

In een dienstrooster moeten, even simpel gezegd, de vroege, late en nachtdiensten per dag geteld worden. Biedt Excel de mogelijkheid om op te tellen d.m.v. de achtergrondkleur van een cel of de tekstkleur van de waarde in de cel?

1 antwoord
    • 0
    Het gaat dus om het aantal keren dat iets voorkomt? Onderstaand voorbeeld telt het aantal keren dat een cel rood of geel is: Private Sub CommandButton1_Click() With ActiveWorkbook.Worksheets("Blad1").Range("A1:A10") For Each c In Worksheets("Blad1").Range("A1:A10").Cells If c.Interior.Color = RGB(255, 255, 0) Then Worksheets("Blad1").Range("A11").Value = Worksheets("Blad1").Range("A11").Value + 1 End If Next c For Each c In Worksheets("Blad1").Range("A1:A10").Cells If c.Interior.Color = RGB(255, 0, 0) Then Worksheets("Blad1").Range("A12").Value = Worksheets("Blad1").Range("A12").Value + 1 End If Next c End With End Sub Een overzicht van RGB-codes kun je vinden op: http://www.dsdelft.nl/html/index.html
    • Reageer

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account