"" Se"> "" Se">

Vraag & Antwoord

TechCafe

Meer dan 15 bestanden afdrukken via macro in juiste volgorde?

Om meer dan 15 Word bestanden in 1 keer af te drukken gebruik ik onderstaande macro: Sub AllesAfdrukken() Dim strBestand As String Dim strPad As String Dim docPrint As Document strPad = "C:\TEST\" ' Dus "C:\Temp\" ChDir strPad strBestand = Dir(strPad & "*.doc") While strBestand <> "" Set docPrint = Documents.Open(strPad & strBestand, , True) docPrint.PrintOut Background:=False docPrint.Close strBestand = Dir Wend End Sub Het werkt helemaal goed maar het komt op een willekeurige volgorde uit de printer. Weet iemand hoe ik dit kan verhelpen?