Vraag & Antwoord

TechCafe

Taken-bug in Outlook 2013?

Als ik een repeterende taak plan in Outlook en geef hier een einddatum bij mee, dan constateer ik het volgende: bij het wissen van de voltooide dag-taak (of de dag-taak die niet meer uitgevoerd hoeft te worden) wordt de volgende repeterende taak 2 keer ingepland .op de juiste dag en tijd. Dit (het ook plannen van een eenmalige zelfde taak) gebeurt niet indien er geen einddatum aan de repeterende taak wordt meegegeven. Voorbeeld: ik plan de repeterende taak in met de volgende gegevens: -omschrijving: pietje puk - begin-datum: 29-10-2014 / tijd 05:25 - herhaling (terugkeerpatroon) wekelijks elke 2 weken - einddatum 31-12-2014 Wis de taak van 29-10-2014 en je ziet dat er op 12-11-2014 2 keer een nieuwe repeterende taak staat . Echter als je de eerste van deze nieuwe taken wist, is de taak direkt gewist, hetgeen aangeeft dat het GEEN repeterende taak is. Wis je de 2e nieuwe taak dan vraagt Outlook of je deze of de hele reeks wilt wissen, hetgeen dus aangeeft dat dit wel een repeterende taak is. Ik ben overgestapt van Outlook 2003 naar Outlook 2013. In Outlook 2003 heb ik van dit m.i. onjuiste taak-gedrag nooit last gehad. M.i. is dit dus een bug in Outlook 2013 of zie ik iets over het hoofd?

1 antwoord
    • +
    • 0
    • -
    Check of je outlook 2013 up-to-date is,
    http://support2.microsoft.com/kb/2625547/nl

Beantwoord deze vraag