Vraag & Antwoord

TechCafe

Wat is de oplossing van deze formule?

Wie kan mij helpen bij de volgende excel formule: Ik heb twee cellen met de keuze "rood", "blauw", "groen" of "geel". In de derde cel moet de waarde Enkelrood komen ALS: cel 1 rood is EN cel 2 NIET rood In de vierde cel moet de waarde Geenrood komen ALS: beide cellen NIET rood zijn. Wie weet welke ALS formules er in de cellen 3 en 4 moeten komen? Ik krijg foutmeldingen bij mijn probeersels. Deze geeft de fout #WAARDE! =ALS(EN(Overzicht!I4="Rood";Overzicht!K4=NIET("Rood"));"Enkelrood";"")

1 antwoord
  • +
  • 0
  • -
  De naam "Overzicht" (in jouw bericht hierboven gebruikt), kun je als bladnaam beter niet gebruiken, omdat "Overzicht" een door Excel gereserveerde naam is. Daarom heb ik in mijn formules hieronder die naam afgekort tot Overz . De formules werken vanzelfsprekend alleen als in je bestand die naam overeenkomstig wordt aangepast.

  Typ in de cel die jij cel 3 noemt:
  =ALS(EN(Overz!I4="rood";Overz!K4<>"rood");"Enkelrood";"")
  En in cel 4:
  =ALS(EN(Overz!I4<>"rood";Overz!K4<>"rood");"Geenrood";"")

Beantwoord deze vraag